Documentele necesare pentru oficierea căsătoriei în cadrul consulatelor române din Regatul Spaniei

Dosarul pentru oficierea căsătoriei la oficiul consular român conține:

 • certificate de rezidență pe teritoriul Spaniei
 • certificate de naștere
 • buletine/cărți de identitate valabile sau pașapoarte valabile
 • certificatul de căsătorie (sau de naștere) cu mențiunea divorțului și a numelui purtat în urma divorțului/certificatul de naștere sau căsătorie cu mențiunea desfacerii căsătoriei prin decesul soțului, dacă este cazul
 • certificate medicale prenupțiale în care să fie precizat „apto/a para contraer matrimonio”, legalizate cu apostila de la Haga şi traduse în limba română. Toate documentele trebuie prezentate în original + 2 fotocopii.

Certificatele medicale prenupțiale se pot obține de la medicul de familie din România sau din Spania. În cazul în care prezentați certificatele medicale de la medicul de familie din România, acestea nu mai trebuie legalizate și nici traduse. În cazul în care prezentați certificate medicale de la medicul de familie din Spania (Certificado Medico Oficial – culoare galbenă), acestea vor trebui legalizate după cum urmează: la Colegiul medicilor de care aparține medicul, apoi la Colegiul General al Medicilor din Madrid, și apoi se va obține Apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiție din Madrid. După obținerea tuturor acestor legalizări, certificatele medicale vor trebui traduse și legalizate. Certificatele medicale prenupțiale sunt valabile doar 14 zile, începând cu data emiterii și până la oficierea căsătoriei.

În cazul căsătoriei cu un cetățean străin, acesta trebuie să prezinte următoarele documente:

 • certificatul/permisul de rezidență pe teritoriul Spaniei;
 • documentul cu care se face dovada identității, în termen de valabilitate (pașaport ) – original + 2 fotocopii;
 • certificatul de naştere, legalizat şi tradus – original + 2 fotocopii;
 • certificatul medical privind starea sănătății, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului, și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate căsători „apto/a para contraer matrimonio”; certificatele medicale emise de instituții medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României trebuie să conțină toate rubricile, să fie legalizate cu apostilă și să fie însoțite de traducerea legalizată în limba română, original + 2 fotocopii;
 • certificatul de cutumă eliberat de misiunea diplomatică a țării de origine pentru soțul cetățean străin, tradus și legalizat, original + 2 fotocopii;
 • documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentința de divorț definitivă și irevocabilă, certificatul de divorț sau certificatul de naștere cu mențiune de căsătorie și de desfacere a acesteia, certificatul de căsătorie și certificatul de deces al fostului soț), original + 2 copii.

IMPORTANT:

1) Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.

2) Toate documentele cetățeanului străin trebuie apostolate (dacă țara de origine este semnatară a Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961) sau supralegalizate (legalizate la Ministerul de Externe al țării de origine și apoi supralegalizate la Ministerul de Externe din România sau la Ambasada României din țara de origine a cetățeanului străin). Cetățenii străini care provin din state cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutiți de supra legalizare sau apostilare.

3) Documentele în limba străină trebuie traduse în limba română şi legalizate. Traducerile din altă limbă străină decât limba spaniolă se pot realiza de către un traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România, de un traducător autorizat de Ministerul Afacerilor Externe din Spania, cazuri în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducătorului. Traducerile din limba spaniolă se pot efectua și la consulat, caz în care nu mai este necesară altă legalizare.

4) Atât în momentul oficierii căsătoriei, cât şi în cel al depunerii dosarului de căsătorie, cetăţeanul străin va trebui să fie însoţit de un traducător autorizat.

Sursa: madrid.mae.ro