Dan Caragea: Mic îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație – Scrierea cu literă mare (IV)

caragea 2016 [640x480]

Dan Caragea: „Din păcate, nu mai avem astăzi niciun jurnal suficient de exigent din perspectiva ortografiei şi punctuaţiei, iar greşelile de limbă proliferează în tot ceea ce se publică, chiar şi la marile edituri, după cum cititorul avizat a putut lesne consta. Acei oameni minunaţi numiţi „revizori”, atât de eficienţi altădată, care îşi făceau o onoare din cunoaşterea temeinică a normelor şi cărora le datorăm cele mai bune ediţii din veacul trecut, sunt astăzi fie pensionari nebăgaţi în seamă, fie trecuţi în cele veşnice.

Blogurile, reţelele de socializare tind să devină, din lipsa controlului, antimodele de limbă: şubrede sintactic şi stilistic, pline de greşeli pe care nimeni nu le mai vede, au devenit un fel de „zid al plângerii” limbii, dacă îmi permiteţi analogia.

În actuala fază a istoriei noastre, ne apropiem tot mai mult, ca societate, de un analfabetism funcţional generalizat, sau, mai simplu, de neputinţa de a mai scrie bine româneşte, independent de vârstă sau de pompoasele grade academice.”

 

Mic îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație. Scrierea cu literă mare (IV)

(continuare în numărul trecut)

 1. Unele abrevieri și simboluri
 1. Se scriu integral cu majuscule inițiale abrevierile care provin de la:
 1. nume proprii compuse sau locuțiuni pronominale de politețe, scrise cu inițială majusculă l toate componentele: S.R./ASR = Alteța Sa Regală, Maiestatea Sa, M.S./MS = Maiestatea Sa, O.U.G./OUG = Ordonanță de Urgență a Guvernului, Î.P.S./ÎPS = Înalt Preasfinția Sa, RATB = Regia Autonomă de Transport ‒ București;

NOTĂ. Abrevierile alcătuite din secvența inițialelor separate prin punct sunt tot mai rare în limba actuală datorită rapidității scrierii, dar și prin presiuni ortografice din limbile de cultură.

 1. simboluri din matematică, fizică, chimie, medicină (fără punct): A = amper, Br = brom, C = (grade) Celsius, GPS = Global Positioning System; H = hidrogen, RMN = rezonanța magnetică nucleară, V = volt, VSH = viteza de sedimentare a hematiilor;

NOTA 1. Se scriu cu literă mică, fără punct, unele simboluri matematice (a, b =  valori algebrice; n = număr întreg) sau ale unităților de măsură (m = metru, kg = kilogram, km = kilometru, l = litru).

NOTA 2. Se scriu cu literă mică, urmate de punct, indicațiile bibliografice: art.= articol, cap. = capitol, cf. = confer „compară”, f. sau f°. = folio, ib. sau ibid. = ibidem, „tot acolo”, id. = idem „același, la fel” , lucr.cit. = lucrare citată, op.cit. = opera citată, p. sau pag. = pagină, pass. = passim „în locuri diverse”, r. = rând, r (la umărul cifrei) sau r°= recto, urm. = următoarele, v. = vezi, v (la umărul cifrei) sau = verso, vol. = volum.

 1. prenumele (urmate de punct și spațiu): M. Zamfirescu = George Mihail Zamfirescu;
 2. numele punctelor cardinale (fără punct): N = nord, S = sud, E = est, V = vest;
 3. diverse cuvinte și expresii: B. = lat. nota bene, „observă, ia seama”, O.K./OK = engl. all correct, „de acord, foarte bine”, P.F.L./PFL = plăci fibrolemnoase, P.S. = lat. post-scriptum, „adaos după semnătură;
 1. Se scriu cu inițială majusculă sau și în alte poziții, abrevierile care provin de la cuvinte scrise cu literă mare (D-lui = Domnului, = sfânta, sfântul) sau de la termeni de specialitate (MHz = megahertz, Rh = factorul Rhesus);
 2. Se scriu cu inițială majusculă pe a doua poziție, abrevierile care provin de la unii termeni de specialitate: dB = decibel, eV = electronvolt, pH = simbol pentru logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentrației ionilor de hidrogen dintr-o soluție;
 1. Formulele de adresare în corespondență
 2. Se scriu cu inițială majusculă termenii de adresare, inclusiv pronumele, pentru a scoate în evidență prețuirea, considerația, respectul adresat unei persoane: Domnule Director, Domnule Președinte și Onorat Tribunal, Dumneavoastră.
 1. Folosirea din motive stilistice, literare sau filosofice
 2. Se pot scrie cu majusculă inițială, din motive stilistice, unele cuvinte care de obicei se scriu cu literă mică: Capitala, „Bucureștiul”, Patria, Justiția, Soldatul Necunoscut

„Pentru că am vorbit de orașul de bucurie, Capitala României, voiesc a arăta ceva în prescurtare și despre starea lui socială.” (Dimitrie Papazoglu, Istoria fondărei orașului București)

 1. Se pot scrie cu majusculă inițială unele concepte filozofice, psihologice etc.: Binele, Eul, Existența

„E simplă, în adevăr, această nobilă concepție – simplicitatea este un atribut al nobleții! Spiritul Luminii în lupta-i seculară cu Duhul Întunericului, Luceafăr sclipitor contra Tenebrelor oarbe… Binele contra Răului – Excelsior!” (I. L. Caragiale, Despre Macedonski)

VII. Poezia

 1. În poezia clasică, se scrie cu majusculă inițială cuvântul de început al fiecărui vers:

Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este,

Lume ce gândea în basme și vorbea în poezii,

O! te văd, te-aud, te cuget, tânără și dulce veste

Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alți zei.” (Mihai Eminescu, Venere și Madonă)

NOTĂ. Majoritatea poeților moderni preferă ca regulile de ortografie și punctuație să exprime actul de creație, abandonând norma.

„Inimă mai mare decât trupul,/ sărind din toate părțile deodată / și prăbușindu-se din toate părțile-napoi,/ asupra lui,/ ca o distrugătoare ploaie de lavă,// tu, conținut mai mare decât forma, iată / cunoașterea de sine, iată / de ce materia-n dureri ia naștere din ea însăși,/ ca să poată muri./ Moare numai cel care se știe pe sine,/ se naște numai cel care își este / sieși martor.// Ar trebui să alerg, mi-am spus,/ dar pentru asta va trebui mai întâi / să-mi întorc sufletul / spre nemișcătorii mei strămoși,/ retrași în turnurile propriilor oase,/ asemenea măduvei,/ nemișcați / aidoma lucrurilor duse până la capăt.// Pot să alerg, pentru că ei sunt în mine./ Voi alerga, pentru că numai ceea ce este / nemișcat în el însuși / se poate mișca,/ numai cel care e singur în sine / e însoțit; și știe că, nearătată, inima / se va prăbuși mai puternic spre propriul ei / centru / sau,/ spartă-n planete, se va lăsa cotropită / de vietăți și de plante,/ sau,/ întinsă va sta pe sub piramide,/ ca înapoia unui piept străin.//” (Nichita Stănescu, A unsprezecea elegie)

Dan Caragea – Critic literar / Portugalia

Nota redacției: Articol publicat în ediția tipărită Occidentul românesc – Ediția lunii septembrie 2016.