Custodia copilului în Spania

83

Custodia constă în conviețuirea, îngrijirea și asistența copiilor minori. Codul civil spaniol permite judecătorilor să convină asupra custodiei la solicitarea ambilor părinți sau, în mod excepțional, la cererea unuia dintre ei cu condiția ca acesta să poată susține că numai în acest mod este protejat interesul copilului. În cazurile de criză în cuplu, autoritatea părintească este exercitată în comun de către ambii părinți, în timp ce custodia poate fi atribuită în mod egal ambilor părinți sau unuia dinte ei.

Există două modalități de exercitare a custodiei: un singur părinte, atunci când autoritatea părintească este exercitată exclusiv de unul dintre părinți; și custodia comună, când custodia poate fi exercitată de ambii soți/părinți.

În caz de anulare a căsătoriei, de separare sau de divorț al părinților, trebuie să se stabilească modul în care părinții se organizează pentru a facilita custodia minorilor. Custodia comună se stabilește atunci când se consideră că este forma cea mai CONVENABILĂ pentru îngrijirea și bunăstarea copilului. Deciziile legate de școlarizarea copilului, activitățile extrașcolare pe care să le desfășoare, de ieșirile din țară ale copilului, de mutarea într-o altă localitate etc., trebuie luate de comun acord de către cei doi părinți. Nu este obligatoriu ca părinții să beneficieze de custodia comună. În cazul în care există motive întemeiate, de exemplu, faptul că unul dintre părinți este violent, iresponsabil etc., se poate stabili custodia exclusivă în cazul unui singur părinte.

Cine decide cui îi este atribuită custodia? Această decizie se poate face de comun acord între părinți sau de către judecător, la cererea unuia dintre părinți (care va evalua o serie de aspecte înainte de dictarea sentinței) în cazul unui divorț contencios. Cu ani în urmă, judecătorul prefera să acorde custodia unui singur părinte (i se dădea direct mamei) dar în prezent se ia în considerare, ținând cont de interesul copilului, custodia comună, aceasta fiind considerată cea mai bună opțiune. Există unele aspecte care se au în vedere la acordarea custodiei (indiferent de tipul): părintele fără custodie are dreptul la un program de vizitare (stabilit prin acord sau de către judecător); în plus, acesta trebuie să plătească pensia alimentară copiilor.

În fiecare an crește numărul celor pentru care s-a stabilit custodia comună atunci când se produce o separare sau un divorț între părinții unui minor. Această opțiune, ca o alternativă a situației în care doar unul dintre părinți are custodia și celălalt un program de vizitare, este considerată, din mai multe puncte de vedere, cea mai benefică pentru copil. Acesta este  obiectivul care trebuie avut în vedere atunci când se stabilește orice măsură în ceea ce privește copiii: interesul acestora. Cu toate acestea, deși cifrele susțin progresul lor, există încă multe îndoieli cu privire la stabilirea custodiei comune.

Când poate fi solicitată custodia comună? Când suntem într-un proces de separare, divorț sau adoptare de măsuri în legătură cu un minor, atunci când ambii părinți nu locuiesc împreună, dar nu numai în aceste ipoteze. Dacă am stabilit deja un alt regim printr-un acord de reglementare sau printr-o hotărâre judecătorească, este posibil să solicităm o schimbare în instanță în scopul stabilirii custodiei comune. Nu este necesar să se certifice existența unor noi circumstanțe, ci numai după cum am precizat deja că adoptarea lor este mai benefică pentru copil.

Întotdeauna poate fi vorba de custodie comună? Nu întotdeauna. Este necesar să analizăm circumstanțele fiecărei familii, îngrijirea pe care ambii părinți o pot da copiilor lor, distanța dintre diferitele domicilii, dar este adevărat că nefiind o situație descurajantă, există tendința de a aplica acest regim al custodiei în comun.

Cum este stabilit regimul de custodie comun? Nu există o singură regulă. Se încearcă să se adapteze circumstanțelor specifice ale copiilor și părinților. O regulă foarte comună care poate servi ca exemplu este aceea de a se organiza în săptămâni alternative, dar nu este singura și nici cea mai recomandabilă în toate cazurile.

Trebuie plătită pensia alimentară chiar dacă există custodia comună? Este foarte posibil că DA! Instituirea unui regim de custodie comună nu implică în mod necesar ca pensia alimentară să nu fie plătită de niciunul dintre părinți. Va depinde de situația economică și de venitul fiecăruia.

În mod excepțional, și numai dacă este în interesul superior al copilului, instanța poate stabili ca acesta să locuiască la bunici sau la alte rude, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire a copilului. Dacă ați obținut „custodia exclusivă” asupra copiilor în Spania și urmează să solicitați eliberarea pașaportului, veți avea nevoie de recunoașterea hotărârilor în România.

Autor: Avocat Alina Manuela Sasu
Zaragoza, Provincia Aragon
Telefon: +34 606 012 096
E-mail: alinasasu@icam.es
https://infoextranjeriazaragoza.es/index.html