Cum solicităm naționalitatea spaniolă – Noutăți și soluții

Tot mai mulţi clienţi solicită naţionalitatea spaniolă, motivaţi de dorinţa de a scăpa de birocraţia românească atunci când solicită reînnoirea documentelor de identitate. Şi tot mai multe întrebări apar legate de această temă: trebuie prezentate veniturile atunci când solicităm naţionalitatea spaniolă? Trebui să dau examene? Ce taxe trebuie achitate? În acest articol vă voi vorbi despre condiţiile actuale ce trebuie îndeplinite la depunerea dosarului de solicitare a naţionalităţii şi mai ales despre metodele de a grăbi rezolvarea dosarului.

Cine poate solicita naţionalitatea spaniolă şi ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a o obţine? Fără a repeta ceea ce s-a menţionat în alte articole pe această temă, voi rezuma în acest text cine poate solicita naţionalitatea şi condiţiile de îndeplinit, subliniind anumite particularităţi de care ne putem lovi în practică. Aşadar, naţionalitatea spaniolă poate fi solicitată de orice persoană care a avut reşedinţa continuă şi neîntreruptă pe teritoriul Spaniei, pe o perioadă de 10 ani (cazul general). Acest termen trebuie îndeplinit la depunerea solicitării de naţionalitate. Şederea neîntreruptă se referă la a nu fi părăsit teritoriul Spaniei pe perioade mai mari de 6 luni.

Până la începutul acestui an, Direcţia Generală a Registrelor şi Notariatelor considera că pe o perioadă de 10 ani nu trebuia ca solicitantul să fi părăsit teritoriul Spaniei pe o perioadă mai mare de 6 luni în total, pe parcursul acestor ani. Acest criteriu s-a schimbat din luna februarie a acestui an, şi se poate părăsi teritoriul Spaniei în diverse rânduri, fără a depăşi perioada de 6 luni pe plecare. De exemplu, vom putea părăsi teritoriul Spaniei în decurs de 3 ani de două ori câte 5 luni şi nu vom avea nicio problemă. Termenul de şedere pe teritoriul Spaniei de 10 ani (cazul general) se reduce la 1 an pentru copii născuţi pe teritoriul Spaniei cu ambii părinţi români şi pentru soţii cetăţenilor spanioli care au un împlinit an de căsătorie.

Documente necesare pentru cazul general sunt: formularul pentru solicitarea naţionalităţii, Numărul de Identificare Străin (NIE), paşaportul românesc, certificatul românesc tradus, certificatul de antecedente penale din România şi din Spania, certificatul de căsătorie tradus, certificat de luare în spaţiu de la evidenţa populaţiei (empadronamiento), taxa care în momentul de faţă este de 102 euro şi diplomele de la Institutul Cervantes de promovare a celor două examene: examenul de limbă spaniolă nivel minim A2 (DELE) şi examenul de cunoştinţe constituţionale şi socioculturale.

Se poate solicita scutirea de la examene în cazul în care solicitantul a terminat studiile Educaţiei Secundare Obligatorii (ESO) sau Bacalaureat, şi în cazul în care nu ştie să scrie nici să citească; persoanele mai în vârstă de 70 de ani şi persoanele cu o discapacitate mai mare de 65% pot solicita scutirea de la efectuarea examenelor, însă nu va fi completă. În aceste din urmă cazuri, dosarele sunt blocate pentru că încă nu s-a stabilit forma de a efectua examenele adaptate necesităţilor lor.

Deşi se vehiculează în ultima perioadă eliminarea acestor examene, cert este că discuţiile au mai mult de un an şi până în momentul de faţă nu au fost eliminate. Termenul de înscriere la examene este destul de lung, în Madrid ajungând şi până la 2 luni.

Subliniez din nou, având în vedere că încă există persoane care nu cunosc modificările legale aduse procedurii de solicitare a naţionalităţii, încă din anul 2015 – nu mai este necesară demonstrarea unui venit minim. Aşadar, indiferent de veniturile obţinute, se poate solicita naţionalitatea spaniolă. Toate aceste informaţii, precum şi formularele necesare pot fi găsite pe pagina web a Ministerului de Justiţie.

Probleme speciale apar la minori, unde este necesar acordul ambilor părinţi, iar dacă aceştia ajung la un acord împreună este foarte bine, însă găsim situaţii unde părinţii sunt divorţaţi, unde nu se cunoaşte domiciliul unuia dintre părinţi sau unul dintre părinţi nu doreşte solicitarea naţionalităţii. În aceste cazuri este necesară intervenţia instanţei de judecată, pentru a pronunţa o hotărâre care să suplinească acordul celuilalt părinte.

Cum se poate prezenta dosarul de solicitare a naţionalităţii? Dosarul se poate depune personal la Registrul Civil din zona dvs., însă trebuie să avem în vedere că în momentul actual aceste cereri nu se mai rezolvă în format hârtie, ci electronic. Astfel, pentru solicitarea dvs. depusă personal la Registru, se va ocupa un funcţionar care în primul rând va digitaliza dosarul, iar apoi îl va trimite la Direcţia Generală a Registrelor şi Notariatelor, care la rândul ei, vă va elibera un număr de dosar cu care veţi putea verifica stadiul dosarului. În momentul de faţă, prin această metodă, de la depunere până la a avea număr de dosar, trece cel puţin un an.

Tocmai din acest motiv recomandăm clienţilor noştri să prezinte cererea electronic, prin avocat. În primul rând, odată cu depunerea dosarului se va genera automat numărul de dosar cu care vor putea verifica când doresc stadiul acestuia. Apoi, prin serviciile unui profesionist, se vor asigura că documentele prezentate sunt complete şi evită astfel viitoare solicitări din partea Ministerului şi traducerea unor acte care poate nu sunt necesare. Astfel se economiseşte timp şi bani. Având în vedere că depunerea se face electronic,  prin biroul nostru se pot prezenta dosare de pe tot teritoriul Spaniei.

O altă variantă oferită de biroul nostru clienţilor din Madrid este prezentarea dosarului atât electronic, cât şi prin verificarea documentelor originale, prin Convenţie cu Colegiul din Madrid, eliminând astfel verificarea documentelor originale la obţinerea naţionalităţii, fiind în momentul de faţă una dintre cele mai rapide variante.

Rezolvarea ultimului dosar de naţionalitate depus de biroul nostru a durat mai puţin de 9/nouă luni, în condiţiile în care durata medie de rezolvare a dosarelor depuse electronic este de 3trei ani, iar cele prezentate personal au o durata de 4/patru ani.

Ce putem face dacă am depus cererea şi încă nu avem un răspuns? Termenul legal de rezolvare a dosarelor de naţionalitate este de 1/un an. Acest termen este respectat doar în cazul ultimelor dosare depuse, existând dosare mai vechi care încă nu au fost soluţionate. Dacă încă nu avem un răspuns şi a trecut termenul legal de un an de la depunerea dosarului electronic sau de la primirea numărului de înregistrare la Direcţia Generală a Registrelor şi Notariatelor (atenţie, aceasta poate însemna 2/doi ani), se poate depune o cerere de chemare în judecată prin care să se oblige Ministerul să rezolve urgent dosarul. Soluţionarea dosarului prin această metodă poate dura între 3/trei luni şi 6/șase luni, însă presupune acoperirea costurilor reprezentaţilor legali în instanţă.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 642.308.360
E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Citește și