Cristina Florea: Îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitate socială a angajaților la domiciliu (empleados de hogar) în Spania

133

Guvernul Spaniei a aprobat, la 6 septembrie 2022, Decretul Regal lege pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitate socială a angajaților la domiciliu (empleados de hogar), legislație care reglementează dreptul de cotizare pentru șomaj și de acordare de ajutoare pentru această categorie de lucrători.

Cei peste o jumătate de milion de angajați la domiciliu vor avea dreptul să cotizeze și să primească prestația pentru șomaj și ajutoarele care se acordă după finalizarea prestației contributive, condiționate de cotizare, în special ajutorul pentru șomerii cu vârsta de peste 52 de ani. De asemenea, această categorie de angajați urmează să facă parte din Regimul General al sistemului spaniol de securitate socială.

În acest context, am solicitat un interviu doamnei Cristina Florea, atașat pentru probleme de muncă și sociale în cadrul Ambasadei României în Regatul Spaniei.

De ce este important ca cetățenii români din Spania, care lucrează în sectorul domestic, să cotizeze la sistemul de Asigurări Sociale?

Cristina Florea: Dacă lucrează legal și conform contractului cotizează la sistemul de securitate socială, lucrătorii din sectorul domestic pot beneficia de toate drepturile și de protecția oferită de sistem: în principal asigurare de sănătate în sistemul public, pensie, iar începând de la 1 octombrie 2022 și de prestația contributivă și ajutoarele pentru șomaj.

Care sunt reglementările Decretului Regal nr. 16/ 2022, din 6 septembrie 2022, pe înțelesul celor interesați, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitate socială a angajaților la domiciliu (empleados de hogar) în Regatul Spaniei?

Cristina Florea: Decretul Regal lege 16/ 2022 stabilește, cu caracter de noutate, în primul rând obligația angajatorilor de a cotiza pentru șomaj și pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea în sectorul domestic. Astfel, dacă angajații din această categorie demonstrează că au cotizate un minim de 360 zile pentru șomaj în ultimii șase ani, pot beneficia de perioada minimă de acordare a șomajului, respectiv 4 luni, în caz contrar putând opta pentru ajutorul pentru șomaj care se acordă în caz de cotizare insuficientă.

În afară de dreptul de a obține prestația pentru șomaj, se prevăd și alte drepturi importante ce vor fi reglementate prin noua lege: respectarea perioadelor de odihnă și de concediu și desființarea posibilității de concediere arbitrară, care permitea angajatorului să concedieze lucrătorul fără a motiva încetarea contractului.

Se reglementează câteva situații concrete care pot justifica posibilitatea de concediere, fiind vorba de o situație specifică, în care angajatorul nu este o întreprindere, ci o persoană particulară:

  • reducerea veniturilor familiei sau creșterea cheltuielilor gospodăriei;
  • modificarea necesităților familiei care justificau prezența angajatului la domiciliu;
  • un comportament al angajatului care să justifice pierderea încrederii angajatorului.

Vor fi puse în aplicare și politici de formare și acreditare a lucrătorilor la domiciliu. De asemenea, se va crea o Comisie de Studiu pentru îmbunătățirea protecției acestei categorii în cazul bolilor profesionale specifice activităților desfășurate majoritar de către femei.

Care sunt obligațiile angajatorului în raport cu munca la domiciliu a unui angajat?

Cristina Florea: Începând cu data de 1 octombrie 2022 intră în vigoare obligația angajatorului de a cotiza pentru angajatul la domiciliu pentru șomaj și pentru FOGASA (Fondul de Garanție Salarială). Decretul Regal lege stabilește și obligația angajatorilor de a cotiza și pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea pentru mai puțin de 60 ore/ lună, eliminându-se posibilitatea, devenită neoficial obligație, ca afilierea, înscrierea contractului sau alte formalități similare să fie făcute de către lucrător.

Noile reglementări legislative din 6 septembrie 2022 se referă la condițiile de muncă și securitate socială ale angajaților la domiciliu (empleados de hogar).

Care sunt drepturile acestei categorii de angajați, în condițiile în care au un contract de muncă semnat cu angajatorul și care sunt drepturile celor care nu dețin un contract de muncă?

Cristina Florea: Drepturile acestei categorii de angajați sunt toate cele enumerate anterior cu privire la sănătate, șomaj și pensie. A lucra fără contract de muncă înseamnă a lucra la negru, ca atare persoanele care lucrează fără a deține un contract de muncă nu beneficiază de drepturi legale.

Dacă angajatul este concediat, iar angajatorul nu este solvabil, cine va achita indemnizațiile pentru șomaj ale angajatului?

Cristina Florea: În caz de concediere, dacă angajatorul se va dovedi a fi insolvent, indemnizațiile pentru șomaj ale angajaților la domiciliu vor fi plătite din Fondul de Garanție Salarială (FOGASA).

Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea prestației pentru șomaj, în situația în care lucrătorul din sectorul domestic deține un contract de muncă?

Cristina Florea: Condiții ce trebuie îndeplinite pentru obținerea prestației:

  • solicitanții să fie înregistrați în baza de date a Serviciului Public de Ocupare ca persoane aflate în căutare de loc de muncă;
  • să fie înregistrați sau într-o situație asimilată înregistrării în orice regim de cotizare la sistemul de securitate socială spaniol (se prevede trecerea la regimul general de cotizare al acestei categorii);
  • să demonstreze că au cotizat un minim de 360 zile pentru șomaj în ultimii șase ani, în caz contrar putând opta pentru ajutorul care se acordă în caz de cotizare insuficientă;
  • să se afle în căutare activă de loc de muncă și să subscrie la angajamentul de reluare a activității;
  • să nu fi ajuns la vârsta care le-ar da dreptul la pensionare pentru limită de vârstă în anul respectiv (pentru anul 2022 – vârsta de 65 de ani, care permite pensionarea cu 37 de ani și jumătate de cotizare);
  • să nu primească, în același timp, si o pensie incompatibilă din partea sistemului de securitate socială spaniol;
  • să nu realizeze activități pe cont propriu sau ca angajați cu normă întreagă în contul terților (cu anumite excepții prevăzute în Programul de impulsionare a angajării).

Textul legii poate fi consultat aici: AICI!

Un material realizat de Occidentul Românesc
Foto: Ambasada României în Regatul Spaniei