Concurs pentru ocuparea a cinci posturi de funcționar consular

Ambasada României în Regatul Spaniei anunță demararea procedurii de selecție pentru ocuparea a cinci posturi de funcționar consular, angajați pe plan local, în vederea completării schemei de personal a Secției Consulare a misiunii diplomatice. Activitatea funcționarilor consulari angajați pe plan local se va desfășura în baza încheierii unei convenții civile de prestări servicii, pe perioadă determinată.

Personalul angajat pe plan local nu va fi asimilat membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României. Pentru mai multe informații, cei interesați pot consulta pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/taxonomy/term/430/2).

Condiții de participare

 • La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • sunt cetățeni români și au capacitate deplină de exercițiu;
 • au rezidență legală pe teritoriul Spaniei (certificat de înregistrare a cetățeanului Uniunii Europene – NIE);
 • au absolvit studii superioare de lungă durată (cu diplomă);
 • cunosc foarte bine limbile română și spaniolă (scris și vorbit);
 • dețin cunoștințe solide și abilități de utilizare a echipamentelor și programelor IT, precum și capacități de tehnoredactare în limba română;
 • dispun de abilități de comunicare și lucru cu publicul.

Dosarul de înscriere

În vederea preselecției, persoanele interesate vor încărca, până la termenul limită de 24.04.2019, ora 17:00 (ora Spaniei) dosarul cuprinzând următoarele documente:

 • CV detaliat, cu fotografie de dată recentă (CV în format Europass, disponibil aici: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose);
 • Scrisoare de intenție;
 • Copie scanată/fotografie de calitate a unei scrisori de recomandare (din partea unui angajator anterior sau, în cazul absolvenților aflați la începutul carierei, din partea unui cadru didactic universitar).
 • Copie scanată/fotografie de calitate a diplomei/adeverinţei studii superioare;
 • Copie scanată/fotografie de calitate a cărţii de identitate sau pașaportului româneşti;
 • Copie scanată/fotografie de calitate a permisului de rezidență pe teritoriul Spaniei (obligatoriu certificat de înregistrare a cetățeanului Uniunii Europene – NIE).

Datele personale şi documentele susmenționate vor fi încărcate aici: https://docs.google.com/forms/d/1sPAYmZweWiR6iUNTMXHw8Ofk3SmDvMgiwIC2n_-kbbg/

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete sau transmise după termenul stabilit. Persoanele care vor fi selectate în urma probei de dosare vor trebui să prezinte documentele susmenționate și în original. Detalii privind următoarele etape ale desfășurării concursului (probă scrisă, interviu) vor fi anunțate ulterior.