Codul civil – Ce este nedemnitatea succesorală

Nedemnitatea succesorală este o sancţiune civilă care constă în decăderea de drept a unei persoane din dreptul de a culege o moştenire determinată, datorită faptului că s-a făcut vinovat de o faptă gravă faţă de cel care lasă moştenirea sau faţă de altă persoană cu vocaţie succesorală.

Nedemnul este înlăturat atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară.

Nedemnitatea este de drept în cazul:

  • succesibilului condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea (ex.: fiul condamnat pentru tentativă de omor a tatălui său este înlăturat de la succesiunea acestuia);
  • succesibilului condamnat penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe alt succesiv care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data săvârşirii faptei, ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului (ex.: o persoană condamnată  penal pentru tentativă de omor sau chiar pentru omorul fratelui său este considerat nedemn faţă de succesiunea tatălui lor).

Nedemnitatea poate fi declarată de instanţă în cazul:

  • persoanei condamnate penal pentru săvârşirea cu intenţie a unor fapte grave de violenţă fizică sau morale sau a unor fapte care au avut ca urmare moartea persoanei care lasă moştenirea;
  • persoanei, care, cu rea-credinţă a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului;
  • persoanei care, prin dol sau violenţă, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească, să modifice, să revoce testamentul.

Nedemnitatea este o sancţiune definitivă sau efectele sale pot fi înlăturate?

Efectele nedemnităţii de drept sau judiciare pot fi înlăturate de către persoana care lasă moştenirea:

  • prin testament;
  • prin act autentic notarial.

Atât în testament, cât şi în actul autentic notarial (declaraţie, testament autentic) trebuie să existe o declaraţie expresă în sensul înlăturării nedemnităţii.

Simplul fapt că, după condamnare, persoana care lasă succesiunea face un testament în favoarea celui condamnat pentru o faptă care atrage nedemnitatea succesorală (fără ca în testament să fie cuprinsă şi declaraţia expresă de iertare) nu înlătură efectul nedemnităţii.

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.