Cererea Spaniei de a restricţiona piaţa forţei de muncă pentru români, a fost aprobată

52

Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricţiona piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii români până la 31 decembrie 2012, ca urmare a unor perturbări grave pe piaţa forţei de muncă a acestei ţări, care a fost puternic lovită de criză, informează executivul comunitar pe site-ul său. Aceste restricţii se vor aplica activităţilor din toate sectoarele şi regiunile, dar nu-i afectează pe cetăţenii români care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă din Spania.

O scădere fără precedent a PIB-ului (-3,9 % între 2008 şi 2010) a condus la cel mai ridicat nivel al şomajului din UE, de peste 20% începând cu luna mai 2010. Creşterea continuă a numărului rezidenţilor români în Spania şi nivelul ridicat al şomajului acestora au avut un impact asupra capacităţii Spaniei de a absorbi noi fluxuri de lucrători.

Ce-i aşteaptă pe românii din Spania

Restricţionarea accesului pe piaţa muncii din Spania nu înseamnă că românii nu se vor mai putea angaja în această ţară, ci doar că ei vor avea nevoie de un permis de muncă şi că acest permis se va elibera doar dacă cetăţenii români au un contract de muncă. Măsura nu restricţionează în niciun fel dreptul de circulaţie al cetăţenilor romani, care sunt liberi să călătorească în Spania, însă poate fi considerată discriminatorie, pentru că se aplică doar României, nu şi Bulgariei, ţară împreună cu care am aderat la UE. Decizia Madridului face ca lucrătorii români să revină la situaţia pe care o aveau înainte de 1 ianuarie 2009. Începând de la data aderării la UE, în ianuarie 2007, fiecare stat UE are dreptul de a impune restricţii românilor şi bulgarilor timp de şapte ani. Spania a menţinut restricțiile pentru muncitorii români doar până în 2009, când şomajul era de 7,95%, însă cu condiţia de a putea reveni la acestea dacă situaţia economică o va cere. Practic, românii din Spania vor avea parte, până în 2013, de acelaşi tratament de care au parte românii din Franţa, Marea Britanie sau Germania. Recent, Olanda a precizat că va acorda permise de muncă românilor şi bulgarilor doar în situaţii excepţionale.

Precizările UE

Comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, László Andor, insistă asupra faptului că: „Această decizie a fost luată din cauza situaţiei foarte specifice a ocupării forţei de muncă în Spania. Ca regulă generală, sunt convins că restricţionarea liberei circulaţii a lucrătorilor europeni nu constituie abordarea adecvată a unui nivel ridicat al şomajului. Ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă. Încă de la început, Spania a avut în permanenţă o politică foarte deschisă faţă de lucrătorii din alte ţări, inclusiv faţă de cei din noile state membre, fapt pe care Comisia l-a apreciat dintotdeauna. Cu toate acestea, Comisia înţelege motivul pentru care, în acest moment, din cauza situaţiei dramatice a ocupării forţei de muncă şi a contextului financiar foarte complex, autorităţile spaniole doresc să se distanţeze de principiul liberei circulaţii totale. Solicitarea spaniolă este susţinută prin elemente de probă concrete, Tratatul de Aderare permiţând reinstituirea de măsuri restrictive temporare în astfel de cazuri. Prin punerea în practică a acestor modificări, Spania încă ar rămâne mai deschisă pentru lucrătorii din noile state membre decât pentru unele din celelalte state membre. Cu toate acestea, sper că acest demers va fi limitat, pe cât posibil, în timp şi că atitudinea în general pozitivă faţă de libera circulaţie în Europa va continua să prevaleze. Voi continua să încurajez Spania să îşi reformeze piaţa forţei de muncă şi să îmbunătăţească şansele de angajare pentru tineri şi, de asemenea, solicit eforturi mai mari pentru a spori posibilităţile de ocupare a forţei de muncă din România. Ambele ţări trebuie să folosească mai bine fondurile structurale ale UE pentru a crea locuri de muncă într-o manieră mai eficientă. Acest lucru este necesar pentru a ameliora pe termen lung situaţia ocupării forţei de muncă.” Aceste restricţii temporare sunt autorizate de Comisia Europeană în contextul actual al situaţiei economice din Spania. Ţara se confruntă cu perturbări grave ale pieţei forţei de muncă, caracterizate de nivelul cel mai ridicat al şomajului din UE (21 % în iunie 2011, în comparaţie cu media de 9,4 % în UE şi de 9,9 % în zona euro) şi cu o redresare economică lentă (o creştere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2011 de doar 0,3 % în raport cu trimestrul anterior, faţă de 0,8 % în UE şi zona euro pentru aceeaşi perioadă). Mai mult, analiza efectuată de Comisie a stabilit că cetăţenii români care trăiesc în Spania sunt puternic afectaţi de şomaj, 30 % dintre aceştia fiind şomeri. 191 400 de cetăţeni români care au lucrat în Spania au fost şomeri în primul trimestru al anului 2011, acesta fiind numărul de şomeri cel mai ridicat după cel al resortisanţilor spanioli. Cu trei ani mai înainte, acest număr a fost de numai 80 100. În aceeaşi perioadă de timp, numărul angajaţilor români a scăzut cu aproape 24 %. În ciuda unei diminuări a numărului resortisanţilor români care au venit să lucreze în Spania în ultimii ani, afluxul rămâne la un nivel ridicat, probabil din cauza recesiunii economice. Numărul resortisanţilor români cu reşedinţa permanentă în Spania a crescut de la 388 000 la 1 ianuarie 2006 la 823 000 la 1 ianuarie 2010. Din moment ce Spania şi-a deschis piaţa forţei de muncă pentru toţi cetăţenii UE, orice restricţie a liberei circulaţii a lucrătorilor constituie o derogare şi nu poate fi decât temporară. Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape situaţia şi va avea posibilitatea de a modifica sau revoca decizia oricând va considera acest lucru necesar.

Un material realizat de Alexandru Stancu/Asturias