Căsătoria la oficiul consular sau la Ambasada României din Spania

Cetățenii români care locuiesc pe teritoriul Spaniei și doresc să se căsătorească pot încheia actul de căsătorie fie la sediul misiunii diplomatice românești de pe teritoriul Spaniei, fie la Registrul Civil de pe lângă Primăria din localitatea spaniolă de reședință. În funcție de instituția aleasă, depind și actele ce urmează a fi pregătite pentru prezentarea dosarului.

În articolul de luna aceasta voi expune documentele necesare pentru pregătirea și prezentarea dosarului la misiunea diplomatică/oficiul consular de cariară al României de pe teritoriul Spaniei, urmând ca în articolul de luna viitoare să prezint documentele necesare pentru pregătirea dosarului și prezentarea acestuia la Primăria din localitatea de reședință de pe teritoriul Spaniei.

Șefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot oficia căsătoria dintre doi cetăţeni români sau în cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţeanul român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

Aceștia pot solicita programare pe pagina de internet: www.econsulat.ro pentru serviciul de Înregistrare (oficierea) căsătoriei la misiunea diplomatică/oficiul consular, unde vor obține o programare pentru depunerea cererii de oficiere a căsătoriei. La prezentarea la ghișeu, la data programată, se vor depune actele necesare și se va semna declarația de căsătorie, precum și alte formulare.

Căsătoria se va încheia la expirarea termenului de 10 zile, iar data căsătoriei va fi comunicată la ghișeu. Mare atenție la certificatul medical, acesta trebuie să fie valabil atât la data depunerii actelor, cât și la data oficierii căsătoriei și are o valabilitate de doar 14 zile de la data emiterii. 

În ceea ce privește actele necesare pentru oficierea căsătoriei la oficiul consular, viitorii soți trebuie să prezinte: declaraţia de căsătorie, dovada domiciliului sau a reşedinţei în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice (cu Certificado de empadronamiento), documentele prin care se face dovada identităţii viitorilor soţi (carte de identitate sau paşaport în vigoare) și certificatele de naştere ale celor doi soți.

În cazul în care unul dintre soți nu este român, trebuie să se prezinte certificatul de naştere al cetăţeanului străin supralegalizat/apostilat după caz, sau, în funcţie de statul emitent, poate fi scutit de orice formă de legalizare (cum ar fi certificatele emise pe teritoriul UE, de acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/1191).

De asemenea, documentul trebuie tradus în limba română. Dacă traducerea în limba română este efectuată la un traducător pe plan local (traducción jurada) şi este legalizată de notarul public din statul respectiv, aceasta trebuie apostilată. Traducerea în limba română este scutită de orice altă formalitate de supralegalizare/apostilare, dacă este efectuată de un traducător autorizat în România.

În cazul în care se prezintă extrasul multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, acesta este scutit de traducere şi legalizare (Formular A-CIEC).

De asemenea, trebuie să prezentați certificatele medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi (certificate prenupţiale). Dacă certificatele medicale sunt emise în România, ele sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate căsători.

În cazul în care doriți să prezentați certificatul medical de la medicul de familie din Spania (Certificado Medico Oficial – de culoare galbenă), acesta va trebui legalizat la Colegiul medicilor de care aparține medicul, apoi la Colegiul General al Medicilor din Madrid și apoi se va obține Apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiție din Madrid. După obţinerea legalizărilor, certificatele medicale vor trebui traduse în limba română.

Dacă unul dintre viitorii soţi sau ambii au avut o căsătorie anterioară care a fost desfăcută în România prin divorţ, la declaraţia de căsătorie se vor prezenta şi documentele justificative cum ar fi sentinţa de divorţ cu mențiunea definitivă sau certificatul de căsătorie cu menţiunea divorțului și eventual a schimbării numelui.

Dacă cetăţeanul român a divorţat în străinătate, va trebui în primul rând să înscrie divorțul la Oficiul de Stare Civilă competent din România și să prezinte certificatul de căsătorie cu această menţiune înscrisă de autorităţile competente din România.

La data depunerii dosarului de căsătorie, viitorii soți trebuie să încheie o convenţie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial. Se poate prezinta o convenţie matrimonială încheiată în prealabil la un notar public român, din care să rezulte în mod expres că legea aplicabilă regimului matrimonial este legea română și în acest caz nu mai este necesară încheierea convenţiei de alegere a legii aplicabile. În schimb, pentru alegerea unei legi străine ca lege aplicabilă (cum ar fi cea spaniolă), este necesară întotdeauna încheierea unei convenţii de alegere a legii aplicabile.

În cazul în care soţul, cetăţean străin, are cetăţenia sau provine dintr-un stat a cărui legislaţie permite poligamia, cum ar fi Maroc, acesta trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu este căsătorit în acelaşi timp cu o altă persoană. În același timp, se va prezenta și o declaraţia autentificată din care să rezulte că soţul cetăţean străin nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.

De asemenea, cetățeanul străin va trebui să prezinte un document eliberat de misiunea diplomatică a statului său de cetăţenie (certificat de cutumă), din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei la sediul misiunii diplomatice al României. Documentul trebuie tradus în limba română.

Odată încheiată căsătoria la Ambasadă/Consulat, nu trebuie îndeplinite alte demersuri în România, cum ar fi înregistrarea căsătoriei, spre deosebire de căsătoriile încheiate la Registrele de stare civilă de pe lângă Primăriile de reședință din statul spaniol, despre care voi vorbi în articolul de luna viitoare.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid)Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Foto: mitchhy2002.com/