Campania „Noi susţinem excelenţa”: Start pentru concursul „Românii de dincolo de graniţe”

2016-oct-occidentul01 POZA ALBASTRA.indd

Campania „Noi susţinem excelenţa” îşi propune, şi pentru a doua sa ediţie, să promoveze românii care, prin pasiune şi dăruire, fac performanţă în ţările lor de adopţie. Astfel, publicaţia Occidentul Românesc lansează concursul „Românii de dincolo de graniţe” şi invită români de pretutindeni să participe la acesta.

Concursul „Românii de dincolo de graniţe” presupune realizarea unor materiale scrise de tip portret care să-i aducă, în atenţia publicului, pe românii care locuiesc în afara României, care şi-au construit o carieră în ţările lor adoptive, români despre care nu s-a mai scris în presa din România / străinătate şi care, prin munca şi activităţile lor, prin comportamentul, prin prezenţa lor în comunităţile din care fac parte, aduc un plus de valoare imaginii României.

Concursul se va derula în perioada 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017. Rezultatele concursului vor fi publicate în ediţia tipărită şi on-line din luna mai 2017 a publicaţiei Occidentul Românesc. Gala de premiere va avea loc în luna mai 2017 (detaliile despre gală vor fi anunţate ulterior).

Regulamentul concursului

– Materialul înscris în concurs trebuie să fie de tip portret.

– Este obligatoriu ca fiecare material să prezinte un personaj care să fie un român ce locuieşte în diaspora, despre care nu s-a mai scris în alte publicaţii şi care, prin activitatea sa, aduce un plus de valoare comunităţii şi face cinste României. Personajul despre care vorbeşte articolul poate locui pe orice continent, în orice comunitate, dar nu pe teritoriul României sau al Republicii Moldova.

– Autorii materialelor pot fi de oriunde din România, din Republica Moldova, din regiunile istorice româneşti sau din diaspora (de pe orice continent).

– Materialul trebuie să răspundă la două întrebări: cine este personajul descris (ce face, ce realizări personale şi profesionale are, ce muncă desfăşoară, cu ce se ocupă, prin ce se face remarcat) şi cum este acesta (caracter, înfăţişare, percepţia celor din jur asupra sa, prieteni, cunoscuţi etc.).

– Materialele înscrise în concurs să fie scrise în limba română.

Este necesar ca fiecare autor să facă dovada autenticităţii personajului prezentat, prin oricare din următoarele metode:

– fotografie (cel mult 5 fotografii);

– înregistrare audio (fragment de cel mult 5 minute);

– înregistrare video (fragment de cel mult 5 minute).

Aceste dovezi vor fi însoţite, obligatoriu, de o fişă cu date biografice (ale eroului prezentat în articol) de cel mult o jumătate de pagină, tehnoredactată în Word.

Pentru a participa la concurs, fiecare autor trebuie să trimită:

– articolul, salvat sub denumire de tip: ConcursOR_Titlu_Autor (exemplu: ConcursOR_Batranul de pe strada cu castani_de Ion Ionescu);

– dovada autenticităţii personajului (oricare dintre cele enumerate mai sus), salvată sub denumire de tip: ConcursOR_Dovada (titlu)_Autor (exemplu: ConcursOR_Dovada Batranul de pe strada cu castani_de Ion Ionescu);

– fişa cu date biografice, salvată sub denumire de tip: ConcursOR_Fisa articol (titlu)_Autor (exemplu: ConcursOR_Fisa articol Batranul de pe strada cu castani_de Ion Ionescu);

– un CV personal, de maxim două pagini tehnoredactate în Word, salvat sub denumirea: ConcursOR_CVautor (exemplu: ConcursOR_CV Ion Ionescu).

Reguli de tehnoredactare a materialului:

– să aibă între 3.000 şi 5.000 de cuvinte;

– font Times New Roman, mărime 12, spaţiere la un rând;

– tehnoredactarea se va face cu utilizarea diacriticelor specifice limbii române;

– nu se acceptă formatare, cu excepţia titlului şi a intertitlurilor din text, care pot fi scrise cu caracter bold sau italic;

– citatele se vor pune între ghilimele;

– este obligatorie utilizarea paragrafelor pentru ca textul prezentat să fie aerisit şi lizibil;

– documentele vor fi salvate în format rtf. sau doc. compatibil cu orice tip de Windows;

– fiecare articol va avea, sub titlu, prenumele + numele.

Juriul va aprecia şi va nota:

– originalitatea subiectului (personajul prezentat);

– în ce măsură personajul prezentat este relevant din punct de vedere al cerinţei concursului;

– stilul de redactare;

– acurateţea informaţiilor prezentate în material;

– existenţa mărturiilor altor persoane despre personajul prezentat;

– discuţia directă cu personajul prezentat sau cu un urmaş al acestuia, dacă el nu mai trăieşte;

– calitatea limbii române folosite şi corectitudinea exprimării în scris.

Atenţie!

– Materialele care nu respectă regulile de tehnoredactare descrise mai sus nu vor fi acceptate în concurs.

– Înscrierile în concurs care nu cuprind toate materialele solicitate nu vor fi validate. 

– Compilarea unor informaţii de pe internet nu înseamnă redactarea unui material; materiale de acest tip vor fi descalificate din start.

– Plagiatele vor fi descalificate.

Reguli de realizare a unui material de tip portret:

– identificarea personajului al cărui portret urmează a fi redactat;

– documentarea despre subiectul materialului, din cât mai multe surse posibile: familie, apropiaţi, prieteni, colegi de serviciu, vecini, cărţi, date statistice, filme, fotografii, declaraţii etc.;

– realizarea unui interviu direct, dacă este posibil (poate fi faţă în faţă sau online); dacă personajul nu mai trăieşte, realizarea unui interviu cu un urmaş al său;

– culegerea mai multor mărturii despre viaţa şi activitatea sa;

– evitarea redactării de tip CV sau biografie şi alegerea unui stil descriptiv, bazat pe informaţiile adunate, care să surprindă toate aspectele personalităţii celui analizat (de la descrierea fizică până la surprinderea rolului său în viaţa comunităţii şi a modalităţii prin care aduce un plus de valoare imaginii României);

– folosirea, în material, a citatelor reţinute din discuţia cu personajul intervievat;

– folosirea unui stil narativ care poate fi la persoana I sau la persoana a III-a, a figurilor de stil, chiar a unor scurte anecdote etc.

Juriul va acorda cinci premii: premiul I, premiul II, premiul III şi două menţiuni speciale, oferite de către: JeTT Media Group, Real Estate și Sabadell Atlántico.

  • Premiul I: Trofeul campaniei de promovare a valorilor româneşti din străinătate „Noi susţinem excelenţa” marca Occidentul Românesc + 900 euro + c.v. transport dus-întors şi pensiune completă pentru toată perioada de desfăşurare a galei de premiere;
  • Premiul II: Trofeul campaniei de promovare a valorilor româneşti din străinătate „Noi susţinem excelenţa” marca Occidentul Românesc + 700 euro + c.v. transport dus-întors şi pensiune completă pentru toată perioada de desfăşurare a galei de premiere;
  • Premiul III: Trofeul campaniei de promovare a valorilor româneşti din străinătate „Noi susţinem excelenţa” marca Occidentul Românesc + 500 euro + c.v. transport dus-întors şi pensiune completă pentru toată perioada de desfăşurare a galei de premiere;
  • Menţiuni: Trofeul campaniei de promovare a valorilor româneşti din străinătate „Noi susţinem excelenţa” marca Occidentul Românesc + c.v. transport dus-întors şi pensiune completă pentru toată perioada de desfăşurare a galei de premiere.

Materialele premiate vor fi publicate în Occidentul Românesc şi în toate publicaţiile partenere.

Campania „Noi susţinem excelenţa” va premia, totodată, şi protagoniştii acestor articole, adică pe românii portretizaţi de către autorii câştigători ai premiilor concursului, cu Trofeul campaniei de promovare a valorilor româneşti din străinătate „Noi susţinem excelenţa” marca Occidentul Românesc + pensiune completă pentru toată perioada de desfăşurare a galei de premiere.

Data limită pentru înscrierea materialelor în concurs: 15 martie 2017.

Mult succes!

Redacția Occidentul Românesc