Buletinul electronic cu cip devine oficial în România

Proiectul de lege care prevede eliberarea cărților de identitate electronice cu cip a fost adoptat marți, 14 iulie, de Camera Deputaților. În premieră, copiii sub 14 ani vor putea avea buletin, scrie ziare.com. De asemenea, se menține posibilitatea eliberării unui act de identitate fără cip.

Buletinul electronic va putea fi folosit la autentificarea în sistemele informatice ale instituțiilor statului și va ține loc cardului de sănătate.

Copiii sub 14 ani vor putea deține un act de identitate electronic sau simplu numai la solicitarea părinților/reprezentanților legali.

Proiectul legislativ mai prevede eliminarea din cip a informațiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât în viitorul document electronic de identitate să fie înscrise numai datele de identificare ale titularului.

Actul normativ prevede și posibilitatea de a opta pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate sau a unei cărți de identitate simple, care nu va conține niciun CIP.

Cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate va avea următoarele termene de valabilitate:

  1. a) 2 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani;
  2. b) 4 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 14 și 18 ani;
  3. c) 10 ani după împlinirea vârstei de 18 ani;
  4. d) nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

Titularul cărții de identitate electronice se va putea autentifica în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sistemele informatice ale altor instituții publice sau private, și va putea utiliza semnătura electronică.

După personalizarea și transmiterea cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple la autoritatea competență să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producție se șterg imediat prin procedura automată și ireversibilă.

Cetățenii români cu domiciliul în România aflați temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, cu excepția cererii pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii, precum și la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procura specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țară respectivă.