Avocat Ioana Bratuleanu: Ștergerea antecedentelor penale în România și Spania

Întrebarea multor clienți care au avut de-a face cu legea penală se referă la cazierul judiciar pe care aceștia l-au dobândit și mai exact: cum scapă de infracțiunile înscrise în cazierul judiciar? Se șterg automat la îndeplinirea pedepsei sau trebuie să solicite ștergerea acestora? Fie că se solicită un loc de muncă pentru care este necesară demonstrarea inexistenței unor antecedente penale cum ar fi în cazul locurilor de muncă cu minorii, fie că se dorește obținerea naționalității spaniole sau pentru că pur și simplu se dorește uitarea unei probleme pentru care deja s-a îndeplinit o pedeapsă, orice cetățean are dreptul și poate, la o anumită perioadă de timp de la îndeplinirea pedepsei (de închisoare cu executare, cu suspendare sau amendă penală și pedepse accesorii), să solicite ștergerea antecedentelor penale. În articolul de luna aceasta voi explica pe larg la cât timp se poate și cum se solicită ștergerea antecedentelor penale, atât în România, cât și în Spania, cu caracter general.

În primul rând, pentru consultarea antecedentelor penale din România se poate solicita prin intermediul misiunii diplomatice din zona de care aparțineți adeverința de cazier judiciar care se eliberează în aceeași zi, în limba română și spaniolă, nefiind necesară apostilarea acesteia conform prevederilor art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

De acord cu prevederile articolului 9 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, în ceea ce privește persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind: pedepsele, măsurile de siguranță și educative, pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive; renunțarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor și a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eșalonarea și achitarea amenzii penale; amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării; pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente; hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar; extrădarea.

Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: dacă faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni; dacă a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept; dacă a intervenit amnistia; dacă au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; dacă au decedat; dacă s-a dispus renunţarea la urmărire penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal; dacă a trecut un an de la data executării măsurii educative; dacă au trecut 2 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei conform art. 88 sau 89 din Codul penal; dacă au trecut 5 ani de la data aplicării uneia dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazul cel mai comun în dreptul românesc este cel al reabilitării de drept sau la cerere, prin intermediul instanței de judecată. Astfel, la împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 165 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai săvârșit o altă infracțiune, autoritatea care ține evidența cazierului judiciar va șterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului. Articolul 165 din Codul penal prevede că reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune.

Pentru celelalte cazuri, persoana interesată trebuie să prezinte o cerere la instanța de judecată. În ceea ce privește reabilitarea la cerere, articolul 166 din Codul penal prevede că persoana condamnată poate fi reabilitată, la cerere, de instanță, după împlinirea următoarelor termene:

  1. a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depășește 5 ani;
  2. b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani;
  3. c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detențiunii pe viață, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii;
  4. d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață, considerată executată ca urmare a grațierii, a împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei sau a liberării condiționate.

În ceea ce privește antecedentele penale de pe teritoriul Spaniei, acestea pot fi consultate prin cerere adresată către Ministerul de Justiție la orice registru comun al administrației publice sau prin internet, pe pagina Ministerului (https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-antecedentes), dacă dispuneți de certificat digital sau Cl@ve Pin.

În ceea ce privește ștergerea antecedentelor penale în Spania, acest demers se realizează prin cerere către Minister, înregistrată în același mod ca pentru solicitarea certificatului de antecedente explicat anterior – prin registru, dacă se îndeplinesc condițiile pentru aprobarea cererii cum ar fi să nu se fi comis altă infracțiune de la data condamnării primei infracțiuni și să se fi îndeplinit termenele prevăzute de lege.

În ceea ce privește termenele la care se poate solicita ștergerea, trebuie să avem în vedere împlinirea următoarelor termene:

  1. Șase luni pentru pedepsele ușoare;
  2. Doi ani pentru pedepsele care nu depășesc doisprezece luni și pentru cele impuse pentru infracțiunile imprudente;
  3. Trei ani pentru pedepsele mai puțin grave inferioare la trei ani;
  4. Cinci ani pentru restul de pedepse mai puțin grave egale sau superioare la trei ani;
  5. Zece ani pentru pedepsele grave.

După cum vedem, ștergerea antecedentelor depinde de tipul de pedeapsă (ușoară, mai puțin gravă până la doisprezece luni, mai puțin gravă sau gravă); unde trebuie să cunoaștem ce fel de pedeapsă s-a aplicat în sentința care ne interesează și unde se încadrează aceasta. Cu titlu de exemplu, este o infracțiune gravă privarea autorității părintești sau pedeapsa cu închisoarea mai mult de cinci ani, este o infracțiune mai puțin gravă pedeapsa cu închisoarea de la trei luni la cinci ani sau privarea dreptului de a conduce un autovehicul timp de un an și o zi până la opt ani, precum și interzicerea comunicării cu victima timp de șase luni până la cinci ani, amenda penală de mai mult de trei luni; și sunt pedepse ușoare privarea dreptului de a conduce autovehicule de la trei luni la un an, amenda penală de până la trei luni, munca în folosul comunității până la treizeci de zile.

Având în vedere că termenul pentru solicitarea ștergerii antecedentelor penale poate fi uneori dificil de calculat din cauza pedepselor principale și accesorii impuse de natură diferită, recomandăm consultarea unui avocat pentru efectuarea acestor demersuri, pentru a vă asigura astfel că antecedentele vor fi șterse definitiv din cazierul dumneavoastră judiciar.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Foto: gfhfut.blogspot.com