Avocat Ioana Bratuleanu: Omologarea și echivalarea studiilor urmate în România, pe teritoriul Spaniei

Studiile urmate în România nu sunt recunoscute automat în Spania, ci este necesar să urmați un proces de verificare și validare a acestora conform normativei statului de reședință. Omologarea sau echivalarea acestora pe teritoriul Spaniei este foarte importantă, dat fiind faptul că pot mări șansele găsirii unui loc de muncă sau în cazul în care doriți să vă continuați studiile. De asemenea, când vă înscrieți ca persoană în căutarea unui loc de muncă (demandante de empleo) la Ocuparea forțelor de muncă, vi se solicită specificarea studiilor echivalate în sistemul spaniol, neținându-se cont de cele neechivalate.

Omologarea studiilor se împarte în două mari categorii: studii preuniversitare (gimnaziu, liceu, postliceală) și studii universitare (licență, master, doctorat). Includerea într-o categorie sau alta determină procedura de urmat, documentele necesare, precum și taxele ce trebuie achitate. 

Care este diferența dintre omologare și echivalare? În primul rând, trebuie diferențiată omologarea de echivalare. Omologarea diplomelor străine presupune recunoașterea valabilității oficiale pe teritoriul Spaniei, în raport cu diploma spaniolă echivalentă. De exemplu, dacă se omologhează diploma de 10 (zece) clase, aceasta va corespunde diplomei de Educación Secundaria Obligatoria. Dacă se omologhează diploma de Bacalaureat, aceasta va corespunde diplomei de Bachiller și se va recunoaște nivelul de studii ca atare.

În schimb, echivalarea studiilor urmate în străinătate permite doar continuarea  studiilor într-un centru școlar spaniol, nu recunoașterea nivelul de studii ca atare. De exemplu, pentru a intra la universitate se cere echivalarea diplomei de Bacalaureat și vă va folosi doar pentru a intra la universitate, nu și pentru recunoașterea nivelului de studii pe teritoriul Spaniei. 

Ce studii se pot omologa sau echivala? Studiile urmate trebuie să fie în primul rând studii oficiale din țara de origine (acreditate de Ministerul Educației și Învățământului), trebuie să fie finalizate în întregime (fără nici un fel de restanțe) și trebuie să existe echivalență între studiile ce se cer a fi omologate și studiile corespunzătoare din sistemul spaniol, atât ca nivel academic, cât și ca durată și conținut. 

Căror studii din sistemul preuniversitar spaniol corespund studiile străine? Diploma de Educación Secundaria Obligatoria se obține dacă ați studiat timp de 10 (zece) ani în Spania și dă acces la studii de bacalaureat sau școli postliceale. Corespunde studiilor de învățământ obligatoriu din România, adică școala primară, secundară și primii doi ani de liceu. Astfel, omologarea diplomei recunoaște nivelul studiilor de 10 (zece clase), iar echivalarea dă dreptul la urmarea studiilor de bacalaureat.

Diploma de Bachillerato se obține după terminarea celor 12 (doisprezece) ani de școală și dă accesul la Universitate. Astfel, omologarea recunoaște nivelul studiilor de bacalaureat, iar echivalarea dă dreptul la urmarea studiilor universitare. Atenție însă, omologarea acestora în cazul în care nu s-a promovat examenul de bacalaureat nu este posibilă. Se va omologa la nivelul de Educación Secundaria Obligatoria și va fi necesară fie la promovarea examenului de bacalaureat, fie puteți accede la cursuri de formare profesională.

Școala postliceală din sistemul de învățămân spaniol corespunde celor două cicluri formative: Gradul Mediu care dă diploma de Tehnic sau Gradul Superior care dă diploma de Tehnic Superior. Studiile artistice profesionale de muzică și dans, care dau diploma de Tehnic, precum și gradul mediu și superior de arte plastice și design, care dau diploma de Tehnic sau Tehnic Superior. Studiile artistice superioare sunt echivalente studiilor universitare. La fel și în cazul studiilor sportive.

Este foarte important să știți ce doriți să solicitați pentru ca omologarea sau echivalarea să se facă în mod corect, la gradul de studii cel mai înalt posibil, conform studiilor urmate. 

Cum se solicită omologarea sau echivalarea studiilor? Pentru a începe procedura de omologare sau echivalare a studiilor trebuie să prezentați cererea la Registru, împreună cu documentele privind studiile și dovada de plată a taxei corespunzătoare. Documentele privind studiile trebuie traduse în limba spaniolă de către un traducător autorizat în Spania și nu este necesară aplicarea Apostilei de la Haga pentru studiile urmate pe teritoriul Uniunii Europene. Termenul de rezolvare al dosarelor este de 3 (trei) luni în cazul studiilor preuniversitare. 

Ce se întâmplă în cazul studiilor universitare? În ceea ce privește studiile universitare, procedura privind omologarea, echivalarea sau convalidarea diplomelor de arhitect, inginer, licențiat, arhitect tehnic, inginer tehnic și diplomat, este prevăzută de Decretul Lege 967/2014, din 21 noiembrie.

Omologarea se poate solicita doar pentru studiile care dau accesul la o profesie prevăzută în Anexa 1 din această lege, omologare fără de care nu s-ar putea accede la profesie, cum ar fi medici, veterinari, infirmieri, dentiști, farmaciști, arhitecți etc. Însă atenție, pentru unele profesii este posibilă condiționarea omologării de promovarea anumitor cursuri, practică profesională etc., în cazul în care programul formativ urmat nu corespunde pe deplin cu programul formativ spaniol. Pentru îndeplinirea acestor condiții se acordă un termen de 6 (șase) ani (articolul 16 alineatul 5 din textul legal citat anterior).

Echivalarea se poate solicita fără probleme, însă aceasta nu dă acces la exercitarea profesiei în Spania, este de fapt o recunoaștere a studiilor la modul general. Convalidarea studiilor presupune recunoașterea parțială a unor studii cu scopul de a parcurge celelalte studii în sistemul universitar spaniol.

De exemplu, dacă se solicită convalidarea cursurilor urmate la facultatea de Drept din România, se vor recunoaște parte din cursurile promovate, iar restul cursurilor se vor urma la facultatea de Drept spaniolă, unde apoi se va obține diploma de Licențiat în Drept, se va urma Masterul de Acces în Avocatură și se va realiza examenul național pentru a intra în profesia de avocat.

Pentru fiecare profesie în parte, trebuie studiat tipul de procedură ce trebuie urmat în funcție de scopul ce se dorește a fi obținut (continuarea studiilor, recunoașterea nivelului de studii sau accesul în profesie). Termenul de soluționare al dosarelor în acest caz este de 6 (șase) luni, iar în cazul în care solicitarea a fost acceptată, se va elibera o Diplomă sau un Certificat de echivalare.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Foto: smallbusiness.co.uk