Avocat Ioana Brătuleanu: Căsătoria la Registrul Civil spaniol

28

Cetățenii români care locuiesc pe teritoriul Spaniei și doresc să se căsătorească pot încheia actul de căsătorie fie la sediul misiunii diplomatice românești de pe teritoriul Spaniei sau la Registrul Civil de pe lângă Primăria din localitatea spaniolă de reședință. După cum am explicat în articolul din ediția de luna trecută, în funcție de instituția aleasă, depind și actele ce urmează a fi pregătite pentru prezentarea dosarului și demersurile ulterioare. În articolul de luna aceasta voi expune documentele necesare pentru pregătirea dosarului și prezentarea dosarului la Registrul Civil de pe lângă Primăria din localitatea de reședință de pe teritoriul Spaniei și înregistrarea ulterioară a căsătoriei în România.

Așadar, cetățenii români care doresc să încheie căsătoria la Registrul Civil trebuie să prezinte în primul rând certificatul de naștere în original, certificat care va rămâne la dosarul ce îl va întocmi registrul, până la finalizarea acestuia. Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, pe certificatul de naștere românesc NU trebuie aplicată Apostila de la Haga. În consecință, în cazul în care funcționarul spaniol vă solicită apostila, puteți indica prevederile regulamentului indicat.

În ceea ce privește traducerea certificatului de naștere românesc, aceasta trebuie efectuată la un traducător autorizat de către statul spaniol, deși putem avea în vedere și prevederile articolului 6 alineatul 2 din același regulament european, care ne indică faptul că o traducere autorizată realizată de o persoană calificată să efectueze astfel de traduceri în temeiul dreptului unui stat membru este acceptată în toate statele membre.

Așadar, dacă aveți deja o traducere a certificatului de naștere efectuată în România și cu legalizarea semnăturii traducătorului la notar, aceasta este valabilă. Pe de altă parte, puteți solicita Extrasul multilingv al certificatului de naștere de la Oficiul de Stare Civilă din localitatea unde v-ați născut și nu veți mai avea nevoie de traducere.

De menționat este faptul că certificatul de naștere trebuie să fie modelul european, albastru, și nu cel galben tip carte. În cazul în care nu ați solicitat încă certificatul european, o puteți face prin intermediul Oficiului Consular din circumscripția în care vă aflați ori împuternicind pe cineva în România pentru a solicita acest certificat. Odată cu solicitarea certificatului de naștere vă recomand să solicitați și extrasul multilingv.

Tot prin intermediul Oficiului Consular puteți obține și certificatul de celibat (dovada că nu sunteți căsătorit în România), Certificatul privind necesitatea publicității căsătoriei (prin afișarea la ușa Registrului timp de 10 zile a încheierii viitoarei căsătorii), precum și certificatul de înscriere consulară. Programările pentru aceste certificate se pot obține pe pagina www.econsulat.ro și nu necesită apostilă, pentru certificatul de celibat aplicându-se prevederile Regulamentului 2016/1191, iar pentru celelalte documente Convenția de la Londra nr. 63.

Bineînțeles, va fi necesară prezentarea pașaportului sau a documentului de identitate național aflat în termen de valabilitate, precum și a Certificatului de înregistrare ca cetățean al Uniunii Europene (NIE). De asemenea, se va solicita certificatul de reședință eliberat de Primăria de reședință (certificado de empadronamiento) din ultimii doi ani.

Dacă vă căsătoriți cu un cetățean spaniol, acestuia i se va solicita documentul de identitate, certificatul de naștere și certificatul de reședință eliberat de Primăria de reședință (certificado de empadronamiento) din ultimii doi ani.

Particularitățile încheierii căsătoriei în Spania la Registrul Civil sunt imposibilitatea de preluare a numelui de familie al soțului/soției, fiecare soț rămânând cu același nume pe care îl utiliza înaintea căsătoriei, iar atribuirea de drept a unui regim matrimonial de bunuri comune, de separație de bunuri sau similare, se face aplicându-se reguli speciale în comunități autonome ca Aragon, Navarra, Insulele Baleare, Catalonia, Valencia, Galicia sau Țara Bascilor.

Odată încheiată căsătoria, trebuie să aveți în vedere înscrierea căsătoriei în registrele de stare civilă românești, înscriere care se poate face prin Consulat, cu programare pe pagina www.econsulat.ro și pentru care aveți nevoie de următoarele documente: Certificatul de căsătorie spaniol eliberat de Registrul Civil (certificado plurilingüe). Acest tip de certificat nu trebuie să poarte Apostila de la Haga și nici nu trebuie tradus în limba română.

În cazul în care călătoriți în România, puteți solicita personal transcrierea certificatului de căsătorie la Serviciul Local Public de Evidență a Populației, iar solicitarea se rezolvă în termenul de 30 (treizeci) de zile. Odată realizată transcrierea certificatului de căsătorie străin, vi se va elibera un certificat de căsătorie românesc. În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceștia își au domiciliul.

De asemenea, trebuie să prezentați certificatele de naştere ale soţilor, cărţile de identitate/paşapoartele soţilor, valabile. Se va solicita și certificatul de căsătorie sau de naștere cu mențiunea divorțului și a numelui purtat în urma divorțului, în cazul în care unul dintre soți este divorțat sau certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunea desfacerii căsătoriei prin decesul soțului, în cazul persoanelor văduve.

Cererea de înscriere a certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă românești se face de către ambii soţi, iar în cazul în care în loc de certificat multiving (certificado plurilingüe) veți prezenta certificat simplu (certificación literal), acesta va trebui apostilat la Tribunal Superior de Justicia.

În cazul în care unul dintre soţi nu este cetăţean român, va trebui să prezinte certificatul de naștere original, eliberat de statul de origine care va trebui tradus în limba română și legalizat.

Înscrierea certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă din România este obligatorie și pentru asta există un termen de șase luni de la încheierea căsătoriei, în caz contrar cetățeanul român putând fi sancționat cu amendă cuprinsă între o sută și două sute de lei. Înscrierea certificatului de căsătorie prezintă o importanță deosebită în cazul în care se dorește obținerea unui certificat de naștere românesc pentru copilul avut în comun de către soți.

De asemenea, în cazul în care intervine divorțul între soți, acesta nu va putea fi înscris la registrul de stare civilă din România până nu se realizează înscrierea certificatului de căsătorie anterior. Așadar, este important ca toate aceste demersuri să se realizeze în momentul oportun, evitându-vă astfel eventuale neplăceri.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es