Asistența medicală pentru românii din Spania

Persoanele care nu sunt salariate, nici lucrători independenți (autónomos) sau titulare ale unei pensii, nici membri de familie ai unei persoane care face parte dintr-una din categoriile menționate, NU sunt protejate de dispozițiile comunitare în domeniul securității sociale, deci nu pot beneficia de asistență medicală gratuită acordată în Spania, decât dacă au rezidența legală în Spania şi prezintă o adeverința privind veniturile din România, obținută de la Administrația Financiară din România și o adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate privind lipsa unei asigurări de sănătate în România.

Este important ca la plecarea din țară, dacă nu au deja un contract de muncă asigurat, cetățenii și membrii de familie ai acestora să solicite card-ul european de asigurare de sănătate, care le poate asigura asistență medicală până în momentul angajării în Spania și al cotizării la sistemul spaniol de securitate socială (valabil 1 an).

Important: deciziile privind procentul (gradul) de invaliditate sunt luate conform legislației naționale, de către instituțiile naționale ale fiecărui stat, existând diferențe considerabile între criteriile de stabilire a procentului (gradului) de invaliditate definite în legislațiile naționale ale statelor membre UE. Dispozițiile comunitare nu armonizează sistemele naționale de securitate socială, ci se limitează la a le coordona.

În cadrul prestațiilor de securitate socială nu sunt incluse și cheltuieli pe care le-ar presupune repatrierea corpului neînsuflețit în caz de deces, pentru aceasta fiind necesară o asigurare specifică.

Important: Rezidența legală, necesară pentru a beneficia de anumite drepturi (cum ar fi asistența medicală sau ajutoarele sociale), presupune înscrierea în Registrul Central al Cetățenilor Străini și eliberarea certificatului de rezidență, nu doar consemnarea domiciliului în Registrul Municipal („empadronamiento”). Membrii de familie ai lucrătorului migrant au, de asemenea, obligația de a se înscrie în Registrul Central al Cetățenilor Străini, dacă locuiesc în Spania. Sursa: Ghidul lucrătorului român în Spania