Important pentru românii din Spania: Când aveţi dreptul la asistenţă medicală?

Când aveţi dreptul la asistenţă medicală?

În Spania, o persoană care intră pe piaţa muncii pentru prima dată trebuie să se înregistreze la serviciul de securitate socială şi să subscrie la regimul de asigurări specific ocupaţiei sale. Aceste proceduri trebuie efectuate în anumite limite de timp.

Persoanele care desfăşoară activităţi independente trebuie să facă ele însele acest lucru; în celelalte cazuri, este responsabilitatea angajatorului. Înregistrarea la serviciul de securitate socială este obligatorie. Aceasta se efectuează o singură dată, atunci când persoana începe să lucreze pentru prima dată, şi este valabilă pe întreaga durată a vieţii active. După ce s-a înregistrat, persoanei i se oferă un card de înregistrare cu detaliile sale personale şi un număr de identificare personală pentru sistemul de securitate socială. Acest card este valabil toată viaţa şi se utilizează pentru ansamblul relaţiilor cu sistemul de securitate socială, trebuind deci să fie păstrat cu mare grijă.

Nicio persoană nu poate fi asigurată simultan în cadrul a două regimuri de securitate socială pentru aceeaşi ocupaţie. După înregistrarea unei persoane în cadrul regimului de securitate socială corespunzător şi după începerea lucrului, aceasta începe să verse contribuţii de securitate socială şi este asigurată automat. Modificarea situaţiei privind angajarea unei persoane – de exemplu, schimbarea locului de muncă sau o perioadă de şomaj – afectează situaţia privind asigurarea. Perioadele în care o persoană lucrează şi varsă contribuţii sunt denumite „altas”, iar cele în care o persoană nu lucrează sunt denumite „bajas”.

Ca regulă generală, o persoană trebuie să fie angajată şi să verse contribuţii pentru a avea dreptul la prestaţii. Există însă mai multe situaţii considerate perioade de contribuţii de asigurări („alta asimilada”), chiar dacă persoana nu este angajată în mod activ. În mod similar, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii, o persoană care nu varsă contribuţii poate avea totuşi dreptul la pensie pentru limită de vârstă, pensie pentru incapacitate permanentă (incapacitate permanentă absolută sau incapacitate severă) şi prestaţii de deces şi de urmaş (cu excepţia ajutorului pentru cheltuieli de înmormântare).

Asistenţă medicală: Când aveţi dreptul la asistenţă medicală? Cine este asigurat?

▪ Lucrătorii înregistraţi care sunt afiliaţi unui regim de protecţie socială sau care se află într-o situaţie echivalentă. În înţelesul acestor prestaţii, se consideră că lucrătorii sunt asiguraţi pe deplin chiar dacă angajatorul lor nu şi-a îndeplinit obligaţiile de asigurare.

▪ Pensionarii şi persoanele care primesc prestaţii de securitate socială periodice;

▪ Şomerii care au epuizat prestaţia sau alocaţia de şomaj.

Accesul la asigurările de sănătate este, de asemenea, oferit membrilor familiilor asiguraţilor, atâta timp cât aceştia au reşedinţa în Spania, incluzând, în anumite condiţii:

▪ soţul/soţia asiguratului sau persoana care convieţuieşte cu asiguratul timp de cel puţin un an şi copiii acelei persoane.

▪ descendenţii în linie dreaptă ai asiguratului sau ai soţului/soţiei acestuia, indiferent de filiaţia legală, fraţii şi surorile asiguratului şi copiii aflaţi în plasament, mai tineri de 26 de ani sau cu grad de handicap de cel puţin 65%.

▪ copiii adoptaţi şi minorii aflaţi în plasament în timp ce procesul de adopţie este în curs, mai tineri de 26 de ani sau cu grad de handicap de cel puţin 65%.

Persoanele separate sau divorţate sau a căror căsătorie a fost anulată şi care altfel nu sunt asigurate pot avea în continuare acces la asigurările de sănătate atât timp cât beneficiarul principal are dreptul la prestaţii de asistenţă medicală. Anumite categorii de emigranţi spanioli şi unii dintre membrii familiilor lor, pe timpul reşedinţei temporare în Spania sau la repatrierea acestora, pot adera la regimul de asistenţă medicală atât timp cât nu deţin alte drepturi de asistenţă medicală. Asistenţa medicală se acordă, de asemenea, persoanelor cu reşedinţa legală în Spania, al căror venit nu depăşeşte limita stabilită legal. Sunt prevăzute condiţii detaliate care se referă, în principal, la reşedinţă şi la lipsa asigurării sociale. Dacă aceste condiţii nu sunt întrunite, se poate asigura dreptul doar la îngrijire medicală de urgenţă în cazul unei boli grave sau al unui accident grav. Nu este posibilă asigurarea pe motive de activitate remunerată care este considerată marginală şi nu asigură venitul de bază pentru trai.

Ce se asigură? Asistenţă medicală. Sistemul naţional de asigurări de sănătate acoperă tratamentul medical la domiciliu (ayuda domiciliaria, de exemplu, pentru pensionari şi persoanele cu handicap), într-un centru de sănătate şi într-un spital (public sau privat), contractat de Comunidades Autónomas sau INGESA. Sistemul naţional de asigurări de sănătate acoperă, de asemenea, spitalizarea şi îngrijirea de urgenţă (cu sau fără spitalizare) într-un centru medical de urgenţă. Dacă este necesară o ambulanţă, costul va fi acoperit de sistemul naţional de asigurări de sănătate.

Sistemul naţional de asigurări de sănătate asigură medicamente, proteze chirurgicale, echipamente ortopedice şi scaune cu rotile obişnuite. Sistemul nu acoperă protezele dentare sau ochelarii. Reabilitarea este oferită gratuit, dacă medicul curant consideră că este necesară din punct de vedere medical. În anumite condiţii, tratamentul care include cure termale este, de asemenea, posibil. Vasele aflate pe mare pot primi recomandări medicale prin radio de la Institutul Social pentru Lucrătorii pe Mare (ISM) douăzeci şi patru de ore pe zi.

Regimuri speciale – norme specifice: Regimul special de securitate socială pentru lucrătorii pe mare conţine dispoziţii specifice pentru accidente sau boli apărute la bordul navei sau în porturi străine.

Programe speciale pentru persoanele cu handicap: Sistemul naţional de asigurări de sănătate prevede asistenţă medicală şi produse farmaceutice pentru persoanele cu handicap, inclusiv programe speciale de reabilitare funcţională şi psihoterapeutică, tratament şi consiliere psihologică, programe educaţionale generale şi speciale, programe de reabilitare profesională şi de integrare profesională etc.

Persoanele cu handicap cu vârsta peste trei ani, cu un grad de invaliditate de cel puţin 33%, care nu pot utiliza mijloacele de transport în comun, sunt eligibile pentru o alocaţie de mobilitate sau despăgubire a costurilor de transport.

Cum puteţi beneficia de asistenţă medicală? Pentru a beneficia de asistenţă medicală, trebuie să vă prezentaţi „cardul de utilizator al sistemului naţional de sănătate” (tarjeta de usuario del Sistema National de Salud). Asistenţa medicală este, în general gratuită, deşi prestaţiile stomatologice nu sunt acoperite integral. În cazul tratamentului ambulatoriu, medicamentele sunt gratuite pentru anumiţi beneficiari, în special beneficiarii pensiilor de tip necontributiv, şomeri care au epuizat alocaţia de şomaj şi persoanele care primesc prestaţii pentru accidente de muncă sau boli profesionale. Alte persoane trebuie să plătească o parte din cost (între 10% şi 60% din preţ, în funcţie de venitul beneficiarului). Nu se percepe niciun cost pentru medicamentele administrate în cadrul tratamentului în spital. Dacă aveţi dreptul la asigurări de sănătate în calitate de beneficiar al persoanei asigurate (în mod normal, în calitate de soţ/soţie) şi nu mai locuiţi împreună, puteţi depune la direcţia provincială a Institutului Naţional de Securitate Socială (INSS) o cerere pentru un card de asigurări de sănătate pentru dumneavoastră şi pentru copiii care locuiesc cu dumneavoastră.

Asistenţa medicală se acordă exclusiv prin reţeaua centrelor de sănătate din Comunităţile autonome (excepţie făcând Ceuta şi Melilla, unde se acordă prin intermediul Institutului Naţional pentru Administrarea Sănătăţii – INGESA) sau al centrelor medicale aprobate (Centros médicos concertados). De regulă, asistenţa medicală obţinută de la un alt centru medical nu este acoperită de sistemul naţional de asistenţă medicală.

Dacă trebuie să mergeţi la un medic generalist, un pediatru sau un stomatolog, puteţi face acest lucru în mod direct. Pentru a consulta un alt specialist, trebuie să aveţi trimitere din partea medicului generalist. În zona de asistenţă medicală de care aparţineţi pe baza reşedinţei, puteţi selecta un medic generalist şi un pediatru, atât timp cât listele lor de pacienţi nu depăşesc cota stabilită pentru zona respectivă. Cu excepţia cazurilor de urgenţă, pentru a fi internat într-un spital trebuie să aveţi trimitere de la un specialist.

În general, nu există posibilitatea de a alege un spital. Pacienţilor li se repartizează un spital în funcţie de adresă (cu excepţia cazurilor de urgenţă, când se asigură accesul la orice spital).

A consemnat:  Ana Maria Zuneitman – Redactor OR