Asigurarea de sănătate pentru cetățenii români pe teritoriul Uniunii Europene

Având în vedere mobilitatea tot mai crescută a cetățenilor români pe teritoriul Uniunii Europene și întrebările tot mai dese legate de asigurarea de sănătate, am decis abordarea acestei teme în speranța de a lămuri câteva aspecte importante privind asigurarea medicală atunci când ne deplasăm dintr-un stat în altul. Bineînțeles că întotdeauna se poate apela la o asigurare privată de sănătate, însă în prezentul articol mă voi referi doar la dreptul de asigurare de sănătate în sistemul public de sănătate.

În primul rând, menționez că dreptul la asigurare medicală pe teritoriul Uniunii Europene depinde de reședința persoanei în cauză, de statutul economic (angajat, șomer, fără loc de muncă) și nu depinde de naționalitatea acestuia. Iar în funcție de deplasările pe care urmează să le faceți și de perioadele de ședere, trebuie să decideți asupra unei forme de acoperire a asigurării medicale în caz de nevoie.

În funcție de cele menționate anterior, sunt două opțiuni de asigurare medicală la sistemul public de sănătate la care puteți avea dreptul atunci când vă deplasați în alt stat. Prima variantă este cea a Cardului european de sănătate, cu o valabilitate de la șase luni la doi ani, recomandată pentru deplasări pe teritoriul altui stat pe o perioadă de cel mult șase luni. Atenție însă, cardul vă asigură doar serviciile medicale devenite necesare pe timpul șederii (cum ar fi serviciile de asistență medicală de urgență), nu acoperă serviciile medicale pentru afecțiuni și tratamente preexistente la data deplasării, adică situația în care asiguratul se deplasează într-un alt stat membru în scopul unui tratament medical planificat.

Cea de-a doua variantă este cea a Formularului S1 care se eliberează în statul de origine pentru persoanele salariate sau lucrătorii independenți care își desfășoară activitatea în alt stat decât statul de origine, când sunt detașați sau în caz de pluriactivitate, lucrătorii transfrontalieri, pensionari, funcționari publici și membrii de familie ai acestora. Acesta se solicită în România de la Casa de asigurări de sănătate și vă dă dreptul la asigurarea medicală completă în statul în care vă veți deplasa.

Dacă lucrați într-o țară de pe teritoriul Uniunii Europene și locuiți în altă țară, veți avea dreptul în principiu la asistență medicală în ambele țări. Pentru a beneficia de acest drept, trebuie să vă înregistrați în țara în care lucrați și să obțineți formularul S1 de la casa de asigurări de sănătate. Dacă vă desfășurați activitatea ca lucrător detașat pe o perioadă mai scurtă de doi ani, puteți rămâne asigurat în țara de origine. Procedura este aceeași, adică solicitați formularul S1 de la casa de asigurări de sănătate din țara de origine și îl predați casei de asigurări de sănătate din țara în care veți lucra.

Dacă vă desfășurați activitatea în mai multe țări, dar efectuați cel puțin 25% din activitățile profesionale în țara în care locuiți, puteți beneficia de asistență medicală în țara în care locuiți. Ca regulă pentru acest caz, trebuie să lucrați în cel puțin două țări din UE, dar să vă desfășurați o parte substanțială din activitatea profesională în țara de reședință pentru a beneficia de asigurare în baza legislației țării de reședință.

În cazul în care sunteți funcționar public detașat în străinătate, aveți dreptul la asigurare medicală în țara în care locuiți tot prin intermediul formularului S1 solicitat de la casa de asigurări de sănătate din țara de origine și prezentarea acestuia în țara în care veți lucra.

În cazul studenților, cercetătorilor sau stagiarilor care se deplasează în altă țară de pe teritoriul Uniunii Europene, pot beneficia de asigurare medicală în țara gazdă prin intermediul cardului european de asigurări sociale de sănătate în cazul în care nu este angajat, iar în cazul în care este angajat în țara gazdă, este necesară afilierea la sistemul de asigurări de sănătate din acea țară.

Cel mai întâlnit caz în ultima perioadă este cel al pensionarilor din România care se mută în Spania pentru a fi mai aproape de copii și nepoți. În acest caz, pentru a beneficia de asigurare medicală în Spania atunci când persoana în cauză nu a lucrat niciodată pe teritoriul Spaniei, trebuie să solicite formularul S1 de la Casa de asigurări de sănătate din România și să prezinte formularul la autoritățile spaniole pentru a beneficia de asigurare de sănătate în statul de reședință.

Varianta cardului european de sănătate în acest caz nu se recomandă din cauza perioadei scurte de valabilitate și a tratamentelor asigurate. De asemenea, trebuie menționat faptul că în cazul în care s-a solicitat formularul S1 în România, veți beneficia de asigurare medicală în Spania, însă nu veți mai beneficia de asigurare medicală în România. În momentul în care decideți să vă întoarceți, trebuie să contactați casa de asigurări de sănătate pentru a face demersurile necesare.

Dacă s-a lucrat o perioadă pe teritoriul României și o perioadă pe teritoriul Spaniei, iar pensia se primește din ambele țări, pensionarul va fi asigurat în ambele state fără a fi necesare alte demersuri.

Dacă țara care vă plătește pensia este una dintre acestea: Austria, Germania, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Cipru, Islanda, Spania, Cehia, Liechtenstein, Suedia, Franța, Luxemburg sau Elveția, veți avea dreptul la asigurare medicală atât în țara în care ați lucrat, cât și în țara în care v-ați mutat și ați prezentat formularul S1. Atenție însă, România nu este inclusă în această lista, astfel că dacă primiți pensie din România și vă mutați în Spania, unde prezentați formularul S1, veți beneficia de asigurare medicală doar în Spania.

În cazul în care sunteți în căutarea unui loc de muncă și primiți șomaj din partea unei țări din UE, trebuie să obțineți un card european de asigurări de sănătate înainte de vă muta în străinătate și veți avea asigurate doar tratamentele de urgență pe perioada în care primiți prestația de șomaj. Dacă nu aveți asigurare în nicio țară de pe teritoriul Uniunii Europene și decideți să vă mutați în altă țară, va trebui să încheiați o asigurare medicală privată în țara în care vă mutați, dacă acea țară nu permite cotizații private la sistemul de asigurări de sănătate publică.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es