Apostila de la Haga nu mai este necesară pentru anumite documente

96

Pe data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, prin care se simplifică cerințele referitoare la prezentarea unor documente oficiale eliberate într-un alt stat membru, prin eliminarea Apostilei de la Haga, și se elaborează o serie de Formulare Standard Multilingve ce pot fi completate de către autoritățile emitente pentru a facilita circulația documentelor.

Regulamentul (astfel cum se prevede în art. 2) se referă la documentele oficiale care sunt eliberate de autoritățile unui stat membru (funcționari, grefieri, minister, notariat, executor judecătoresc, agenți consulari) în conformitate cu dreptul intern și al căror scop principal este de a constata unul dintre următoarele elemente:

 • nașterea;
 • faptul că o persoană este în viață;
 • decesul;
 • numele;
 • căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă);
 • divorțul;
 • separarea de drept sau anularea căsătoriei;
 • parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat);
 • desfacerea unui parteneriat înregistrat;
 • separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
 • filiația;
 • adopția;
 • domiciliul și/sau reședința ori cetățenia.

De asemenea, se include în Regulament documentul pentru a atesta absența cazierului judiciar. La solicitarea naționalității spaniole, trebuia până acum să prezentăm cazierul judiciar românesc apostilat și tradus. Din data de 16 februarie 2019 nu se va mai solicita Apostila de la Haga și pentru a nu fi necesară traducerea, putem solicita autorității competente din România eliberarea Anexei XI din Formularele Standard Multilingve ale Regulamentului despre care vă voi vorbi în continuare.

Un alt exemplu îl găsim la divorțul cetățenilor români în Spania. Până acum la divorț, fie el de comun acord sau contencios, trebuia să prezentăm în fața Judecătoriei din Spania certificatul de căsătorie emis de către autoritățile din România cu Apostila de la Haga, o chestiune destul de anevoioasă pentru multe persoane, având în vedere că mulți clienți au părăsit România cu actele originale, însă fără să știe că vor avea nevoie și de Apostilă pe certificatele de naștere, căsătorie etc. De acum înainte, apostila pe aceste documente nu va mai fi necesară.

În ceea ce privește elaborarea Formularelor Standard Multilingve în fiecare dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, acestea se solicită autorității competente în statul care emite documentul principal, poate fi supus condiției de plată a unei taxe suplimentare (care nu poate depăși costul brut al cheltuielilor elaborării documentului respectiv) și se poate referi la documentele oficiale privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat), domiciliul și/sau reședința, precum și absența cazierului judiciar.

Atenție însă, aceste formulare standard includ doar actele menționate și nu pot produce efecte în mod individual, ci doar însoțite de către documentul principal. De exemplu, dacă solicităm un certificat de naștere sau extras, acesta nu va avea nevoie de Apostila de la Haga pentru a-l prezenta în Spania, iar pentru a nu fi nevoiți să traducem acest document, putem solicita și Formularul Standard Multilingv prevăzut în Anexa I din Regulament, iar în fața autorităților spaniole se vor prezenta ambele documente.

Un alt element de noutate îl reprezintă articolul 6, alineatul 2 din Regulament privind simplificarea altor formalități privind traducerile, care prevede că o traducere autorizată realizată de o persoană calificată să efectueze astfel de traduceri în temeiul dreptului unui stat membru este acceptată în toate statele membre.

Cu toții știm că până acum o traducere realizată de către un traducător autorizat în România nu era valabilă pe teritoriul Spaniei. Potrivit acestui articol din Regulament, nu vom mai avea nevoie de Traducción Jurada (traducerea efectuată de către un traducător autorizat în Spania) ci va fi valabilă și traducerea legalizată în România și invers. Vom putea prezenta în România Traducción Jurada în limba română și nu vom mai fi nevoiți să realizăm traducerea în țara în care se va prezenta documentul.

În concluzie, potrivit Regulamentului intrat în vigoare pe data de 16 februarie 2019, documentele menționate nu vor mai avea nevoie de Apostila de la Haga. Pentru anumite documente se pot solicita Formularele Standard Multilingve și astfel cum înțelegem din articolul 6 din Regulament, o traducere efectuată de către un traducător autorizat în România, poate fi suficientă pentru a fi prezentată în Spania.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept european

Telefon 0034/642.308.360

E-mail: secretaria@brilawabogados.es