Apostila de la Haga nu mai este necesară pentru anumite documente (II)

Apostila de la Haga nu mai este necesară pentru anumite documente!

Pe data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, prin care se simplifică cerințele referitoare la prezentarea într-un stat membru a unor documente oficiale eliberate într-un alt stat membru, prin eliminarea Apostilei de la Haga și se elaborează o serie de Formulare Standard Mutilingve ce pot fi completate de către autorități pentru a facilita circulația documentelor. Pe parcursul acestui articol voi încerca să dau răspunsuri la diferite întrebări propuse de către clienții biroului.

Cunosc statele membre ale Uniunii Europene acest Regulament?  Deci, funcționarii ar trebui să fie informați cu privire la eliminarea apostilei pentru anumite documente, ca la rândul lor să informeze cetățenii despre cum trebuie să circule pe teritoriul Uniunii Europene un document.

La ce documente se referă Regulamentul? Regulamentul se aplică numai la documentele oficiale care sunt eliberate de autorități (funcționari, grefieri, Ministerul Public, notariat, executor judecătoresc, agenți consulari) și care se referă la:

 • certificate de naștere;
 • faptul că o persoană este în viață;
 • certificate de deces;
 • numele;
 • căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă);
 • divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
 • parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat);
 • desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
 • filiația;
 • adopția;
 • domiciliul și/sau reședința ori;
 • cetățenia.

De asemenea, se include în Regulament documentul pentru a atesta absența cazierului judiciar. La solicitarea naționalității spaniole, până acum trebuia să prezentăm cazierul judiciar românesc apostilat și tradus. Din data de 16 februarie 2019, nu se va mai solicita Apostila de la Haga și pentru a nu fi necesară traducerea, putem solicita autorității competente din România eliberarea Anexei XI din Formularele Standard Multilingve ale Regulamentului despre care vă voi vorbi în continuare.

Un alt exemplu îl găsim la divorțul cetățenilor români în Spania. Până acum la divorț, fie el de comun acord sau contencios, trebuia să prezentăm în fața Judecătoriei din Spania certificatul de căsătorie emis de către autoritățile din România cu Apostila de la Haga, o gestiune destul de anevoiasă pentru multe persoane, având în vedere că mulți clienți au părăsit România cu actele originale, însă fără să știe că vor avea nevoie și de Apostilă pe certificatele de naștere, căsătorie etc. De acum înainte, apostila pe aceste documente nu va mai fi necesară.

Ce documente vor avea în continuare nevoie de Apostila? Necesitatea aplicării Apostilei de la Haga nu se elimină în totalitate. Documentele referitoare la împuterniciri și procuri, precum și alte acte eliberate de autorități cum ar fi sentințe în general (inclusiv cele de divorț care prevăd și alte elemente cum ar fi custodia copiilor minori), certifícate fiscale, diplome de studiu etc., vor avea în continuare nevoie de aplicarea Apostilei de la Haga. De asemenea, acest Regulament nu se aplică în statele care nu fac parte din Uniunea Europeană sau documentelor care provin din alte state din afara UE.  Eliminarea apostilei se referă strict la documentele menționate în Regulament.

Ce sunt Formularele Standard Multilingve? Scopul Formularelor Standard Multilingve este de a elimina traducerea pentru anumite documente, acestea se solicită autorităților competente în statul care emite documentul principal și poate fi supus condiției de plată a unei taxe. Autoritățile trebuie să informeze cetățenii despre posbilitatea eliberării acestor Formulare.

Formularele Standard se eliberează doar pentru documentele oficiale privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat), domiciliul și/sau reședința, precum și absența cazierului judiciar.

Atenție însă, aceste formulare standard includ doar actele menționate și nu vă folosesc în mod individual, ci doar atașate la documentul principal. De exemplu, dacă solicităm un certificat de naștere, acesta nu va avea nevoie de Apostila de la Haga pentru a-l prezenta în Spania, iar pentru a nu fi nevoiți să traducem acest document, putem solicita și Formularul Standard Multilingv prevăzut în Anexa I din Regulament, iar în fața autorităților spaniole se vor prezenta ambele documente.

În ce țară pot traduce documentele în cazul în care autoritățile nu îmi eliberează Formularul Standard? Un alt element de noutate îl reprezintă articolul 6 alineatul 2 din Regulament privind simplificarea altor formalități privind traducerile, care prevede că o traducere autorizată realizată de o persoană calificată să efectueze astfel de traduceri în temeiul dreptului unui stat membru este acceptată în toate statele membre. Cu toții știm că până acum o traducere realizată de către un traducător autorizat în România nu era valabilă pe teritoriul Spaniei. Potrivit acestui articol din Regulament, nu vom mai avea nevoie de Traducción Jurada (traducerea efectuată de către un traducător autorizat în Spania), ci va fi valabilă și traducerea legalizată în România și invers. Astfel, vom putea prezenta în România Traducción Jurada în limba română și în Spania o traducere legalizată prin notariat din limba română în limba spaniolă.

Această prevedere se aplică doar documentelor la care se referă Regulamentul. Așadar, dacă avem o procură din România care urmează a fi folosită în Spania, având în vedere că nu i se aplică prevederile Regulamentului, aceasta va trebui tradusă de către un traducător autorizat în Spania.

Ce pot face în cazul în care autoritățile îmi solicită totuși Apostila de la Haga și traducerea? Nu puține sunt cazurile în care autoritățile nu aplică un articol de lege. Dacă vi se solicită apostila pe un certificat de naștere de exemplu, informați funcționarii despre aplicarea acestui Regulament, indicând numărul lui: 2016/1191. Dacă nu doresc să îl aplice, puteți face o cerere scrisă prin care să solicitați aplicarea, fiind dreptul dumneavoastră.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc, Avocat ICAM specializat în Drept european, cu drept de practică atât în Spania, cât și în România.

Birou de Avocatură Brilaw Abogados
Cabinet de avocatură ce oferă consultanță și reprezentare în probleme de Drept Internațional, Drept Civil și Familie, Drept penal, Drept Administrativ, Naționalitate, proceduri de recunoaștere sentințe și recuperare pensie alimentară.
Telefon: 0034/642 308 360
E-mail: secretaria@brilawabogados.es
www.brilawabogados.es
Puteți obține o programare la biroul nostru din Madrid (Spania) apelând la numărul de telefon, sau prin e-mail.