Acordarea Patronajului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

A fost lansată procedura privind cooperarea cu parteneri din mediul asociativ în scopul promovării unor subiecte de interes pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Ministerul Afacerilor Externe poate acorda Patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene / statutul de eveniment Partener al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Acestea se aplică partenerilor asociativi pentru a fi integraţi în calendarul evenimentelor organizate în marja Președinției.

Evenimentele pot avea o tematică culturală, profesională, socială, academică, sau civică şi pot fi desfășurate la nivel local, național și internațional.

Procesul de acordare a patronajului este gestionat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Direcția Comunicare, Promovare și Organizare din cadrul Unității de Pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Procedura presupune completarea în limba română sau limba engleză, olograf sau electronic, a unei fișe a evenimentului și a unei cereri de înscriere (disponibile aici), transmise împreună cu următoarele documente:

  • Copie a actelor constitutive ale entității/organizației aplicantului;
  • Agenda evenimentului, documentele-suport pentru discuții/dezbateri (dacă este cazul) și lista invitaților și participanților;
  • În cazul unui eveniment realizat în parteneriat cu una sau mai multe entități, transmiterea unei copii a declarației de cooperare care specifică numele și rolurile entităților implicate în organizarea evenimentului.

Documentele menționate se transmit fie:

  1. a)Personal sau prin poștă la sediul MAE la adresa:

Unitatea pentru Pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București, cod poștal 011822, România

Documentele trebuie transmise într-un plic închis cu mențiunea „Candidatură pentru obținerea patronajului Președinției României la Consiliul UE/statutului de eveniment Partener al Președinției României la Consiliul UE”.

  1. b)Electronic, prin transmiterea documentelor scanate la următoarea adresă de e-mail: scp@mae.ro,

menționând în subiectul e-mail-ului „Candidatură pentru obținerea patronajului Președinției României la Consiliul UE/statutului de eveniment Partener al Președinției României la Consiliul UE”.

Mai multe detalii aici: http://www.romania2019.eu/patronaj/#