Accidentele de muncă şi bolile profesionale în Spania

32

12 [640x480]

Orice întreprindere sau societate comercială ce foloseşte angajaţi este obligată să se asigure împotriva riscului producerii de accidente de muncă şi boli profesionale pentru fiecare angajat.

Aceste riscuri sunt asigurate la Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) sau prin intermediul Societatilor de Asigurari (Mutua).

Care sunt prestaţiile ce se acordă în cazul producerii unui accident de muncă sau boală profesională?

În cazul producerii unui accident de muncă sau boală profesională se acordă următoarele prestaţii:

– asistenţă medicală gratuită în perioada de spitalizare şi recuperare;

– medicamente gratuite administrate şi compensate în perioada de recuperare;

– indemnizaţie pe perioada de incapacitate temporară;

– indemnizaţie pentru incapacitate totală permanentă pentru exercitarea profesiei de bază;

– indemnizaţie pentru incapacitate totală;

– indemnizaţie în bani, pentru vătămări corporale – se acordă numai o singură dată;

– indemnizaţie de deces.

Cine beneficiază de aceste prestaţii?

De prestaţiile de securitate socială beneficiază titularul, dar şi copiii şi rudele soţului/soţiei titularului.

Ce condiţie trebuie îndeplinită pentru a se acorda aceste prestaţii?

Aceste prestaţii vor fi acordate numai în cazul în care riscul este determinat de un eveniment considerat de autorităţi ca fiind accident de muncă sau boală profesională, şi nu este nevoie de o perioadă anterioară de cotizaţie, dacă persoana era înscrisă în sistemul de securitate socială la data producerii evenimentului.

Cui îi revine obligaţia de înscriere la sistemul de securitate socială spaniol pentru asigurarea riscurilor?

Înscrierea în sistemul de securitate socială a angajaţilor constituie obligaţia angajatorului dar, în situaţia în care acesta nu o respectă, angajatul trebuie şi poate să o solicite personal.

Dacă lucrătorul nu este înscris în sistemul de securitate socială la data producerii evenimentului (nu are contract de muncă înregistrat) şi suferă un accident de muncă, pentru a beneficia de drepturile care i s-ar cuveni trebuie să denunţe angajatorul şi să dovedească relaţia de muncă avută cu acesta. Dacă se face denunţul şi se dovedește, are aceleaşi drepturi ca şi un lucrător asigurat.

Cine trebuie să plătească contribuţia pentru asigurarea riscului?

Contribuţia pentru asigurarea riscului se plăteşte de către angajator, separat de celelalte contribuţii de securitate socială.

Ce se întâmplă dacă accidentul de muncă se soldează cu decesul?

În cazul în care un accident de muncă s-a soldat cu decesul pe teritoriul Spaniei, atunci familia poate obţine o pensie stabilită in funcţie de salariul lucrătorului decedat, o indemnizaţie cu o valoare egală cu 6 salarii (pentru soţ decedat), 9 sau 12 salarii (pentru părinte/părinţi decedaţi) şi un ajutor de înmormântare.

IMPORTANT!

Legislaţia nu prevede obligaţia asigurării cheltuielilor aferente repatrierii corpului neînsufleţit!

În cadrul prestaţiilor de securitate socială nu sunt incluse şi cheltuieli pe care le-ar presupune repatrierea corpului neînsufleţit în caz de deces (aproximativ 5000 – 6000 de euro), pentru aceasta fiind necesară o asigurare suplimentară (de la 30euro/an) care este bine să fie încheiată preventiv. Sursa: Ambasada României în Regatul Spaniei

Material publicat în ediția tipărită Occidentul Românesc  / Iunie 2015.

http://occidentul-romanesc.com/anul-v-nr-52-iunie-2015-a-aparut-editia-tiparita/