8 decembrie: Ziua Constituţiei României

România are o „tradiţie” a deselor modificări ale Constituţiei. În peste 150 de ani, statul român a avut şapte constituţii şi 16 revizuiri ale acestora, fiecare nouă lege fundamentală reflectând schimbările din societate şi fiind inspirată din constituţiile altor state. În 8 decembrie, marcăm ziua în care Constituția a fost aprobată prin Referendum naţional.

În data de 21 noiembrie 1991, Adunarea Constituantă a adoptat Proiectul de Constituție. Din numărul total de 510 deputați și senatori, ce au compus Adunarea Constituantă, au răspuns la apelul nominal 476 parlamentari, dintre care: 371 deputați și 105 senatori. Din numărul voturilor exprimare, 414 membri au votat pentru adoptare, în timp ce 95 de membri au votat contra adoptării Constituției.

Prin Legea nr.67 din 23 noiembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României s-a stabilit ca pe data de 8 decembrie 1991 cetățenii României să fie chemați să-și exprime voința asupra Constituției României, aceștia având dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare: „Aprobați Constituția României adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991?”.

În urma referendumului național, în data de 14 decembrie 1991, Biroul Electoral Central a dau un comunicat cu privire la rezultatul referendumului asupra legii fundamentale. Din cei 10.948.468 de cetățeni români participanți la referendum, 77,3% dintre cetățeni s-au pronunțat în favoarea Constituției, 20,4% au fost împotriva, iar 2,3% dintre voturi au fost declarate nule.

Constituția din 1991 reprezintă renașterea democrației naționale, după aproape 50 de ani de guvernare socialist-comunistă.

Cu toate acestea, necesitatea revizuirii legii fundamentale adoptate în 1991 a fost motivată de reformele de structură și de substanță care s-au produs în viața economică, socială și politică a țării, în mod special de perspectiva îndeplinirii celor două obiective majore ale politicii externe românești în anii postdecembristi: integrarea în Uniunea Europeană și aderarea la Alianța Nord-Atlantică.

Constituția adoptată în 1991 a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003. Aceasta a fost aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003 și a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curții Constituționale nr. 3 din 22 octombrie 2003, pentru confirmarea rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003, privind Legea de revizuire a Constituției României.

Constituţia României cuprinde: Titlul I – Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Titlul III – Autorităţile publice; Titlul IV – Economia şi finanţele publice; Titlul V – Curtea Constituţională; Titlul VI – Integrarea euroatlantică; Titlul VII – Revizuirea Constituţiei; Titlul VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii.

Constituția României în forma ei actuală poate fi consultată AICI.

Foto: AGERPRES