Arhiva pe luni

septembrie 2017

Pușa Roth: Toamna în literatură

Toamna este anotimpul care pecetluieşte sau destramă iubirile arzătoare din vară. Acum, în acest anotimp, sentimentele omeneşti sunt definitorii, fiindcă vara, cu zburdălmicia ei, nu ne dă răgazul să ne gândim la profunzimea sentimentelor.