„Zarurile au fost aruncate” – Limba Română e la ea, Acasă… și la Voloca

69

După minunata veste, adusă de Adrian Iliuţ, că la Ciudei, raionul Storojineţ,  Româna a devenit limbă regională, am avut, în sfârşit, şi o mai mare bucurie sufletească – am aflat că şi la Voloca, satul meu de baştină, pentru care am o aleasă afecţiune, s-au rupt gheţarii şi că Limba noastră cea Română e la ea, Acasă – a obţinut statutul de limbă regională.

Ce-i drept, şi aici, în frumoasa, pitoreasca şi bogata localitate de vrednici români, cu vechi tradiţii româneşti şi rădăcini seculare, adânc implantate în glia străbună, pe unde şi-a purtat neînfricaţii şi victorioşii oşteni Voievodul Ştefan cel Mare, lupta pentru punerea la loc de cinste a Graiului Străbun a fost câştigată nu uşor, a fost nevoie de cutezanţă, dârzenie şi îndrăzneală ca să fie adânc înfipt plugul în slăvitul pământ strămoşesc al Limbii Române.

Adevărul e că în fruntea acestor harnici plugari, gospodari de frunte, care îşi iubesc Limba şi Neamul mai presus de toate, a fost, cum şi se cuvine, profesorul de română Nicolae MINTENCU, susţinut de ceilalţi membri ai grupului de iniţiativă – bravii români Ion BOJESCU, director-adjunct la ŞM Voloca, Aurel POPOVICI, directorul Complexului Instructiv-Educativ din Hruşăuţi,  profesorii Ion ŢURCANU, Ion OLENTERIUC şi Nicolae PAULENCU, corespondentul nostru netitular, care au ţinut sus şi tare coarnele plugului, trăgând o brazdă cât mai lată în mănoasa glie străbună şi însămânţând în ea Bobul Graiului Matern.

Mai multe: ww.zorilebucovinei.com/news/show/79/